Formát podacího razítka

Škola bezodkladně opatří doručený dokument v analogové podobě, popřípadě jeho obálku, pokud se ponechává u dokumentu (viz níže), otiskem podacího razítka, které si nechá vyrobit.