Formy aktivního boje s toxickými lidmi

 • Nastavení odstupu
  Nehrát stejné hry, nenechat se manipulovat. To ovšem vyžaduje silnou vnitřní integritu, ale také pevnou vůli a zkušenost včas odhalit manipulativní techniky konfliktních osob. Je třeba nenechat se vtáhnout do jejich hry na vzájemné obviňování atp.
 • Vysoké sebeovládání
  Aby vás mohli konfliktní lidé řídit, musí vás ovládnout, a to dělají více způsoby. Jedním z nich je vyvolání pocitu viny. To je základní manipulační technika. Obranou může být nejen to, že jejich záměr včas odhalíte, ale i popíšete: „Chceš ve mně vyvolat pocit viny?“ Uvidíte, jak zareagují. Další častou technikou je vyvolání pocitu dluhu. „To mi dlužíš, tak mi musíš pomoct, zastat se mě“ atp.
 • Nebojovat do vyčerpání
  Když i ústup je výhra. Útěk není zbabělost, když jde
  o racionální úsudek v situaci, kdy každé jiné řešení je nevýhodnější než ústup. Prohrát bitvu ovšem neznamená prohrát válku. Pokud okolnosti nejsou pro vás příznivé, je lepší ústup a lépe se připravit na to, až přijde lepší čas a situace.
 • Být nad věcí
  Nechytit infekci. Nářky, neustálé stížnosti a „blbá“ nálada je skutečně nakažlivá a šíří se jako infekce. Nejlepší je se k „nakaženým“ nepřidávat a raději se takovýmto řečem ihned v počátku vyhnout a utnout je. Nekompromisně! Hlavně na jednání, poradě atp. Jinak se vám věci vymknou z ruky a už je neřídíte vy, ale problémoví lidé. Horší je, že se ostatní přidají spíše k nim.
 • Včas nastavit hranice
  Držet svoji integritu. Schopnost utnout a zastavit problémové osoby a jejich vzorce chování hned na počátku patří mezi jedny z hlavních dovedností silných lídrů.
 • Právo volby, s kým se budete stýkat
  Nekazit si radost. Jste svobodné osoby, které si volí, s kým se mohou a chtějí bavit, a s kým ne. Pravda, spolupracovníky si často nemůžete vybrat, ale také vás nikdo nenutí se s nimi bavit více, než vyžadují pracovní povinnosti. „Tlachání“ u kopírky, setkávání se po práci není povinné. A pokud jste v roli vedoucího, tak můžete ovlivnit výběr nových kádrů.
 • Soustředit se na řešení
  Pocity nejsou fakta, nesoustřeďte se na problémy. V případě jakéhokoli problému se doporučuje jasné a průhledné zaměření na cíl. Je třeba směřovat svou pozornost na řešení problémů, netříštit síly nekonečnými nářky, stěžováním a nepodstatnými věcmi. Je důležité držet se faktů, ne nepodložených a individuálních pocitů. Pokud tak totiž budeme jednat, obereme problémové osoby o jejich silnou zbraň.
 • Nezapomínat
  Když se zdá, že už je to dobré, tak není. Nikdy nesmíte polevovat v ostražitosti. Máte-li dojem, že se problémový člověk napravil a dodržuje vaše pravidla, tak se mýlíte. To že se dočasně podvolil, jen znamená, že mu nic jiného nezbylo nebo je to pro něj v dané situaci výhodné. Jakmile se ovšem situace změní, okamžitě přejde ke svým původním vzorcům chování a zaútočí tam, kde byste to nečekali, a tak, jak byste to nečekali.
 • Pozor na náhražky
  Citové i konzumační. Je ještě jedna technika, kterou problémoví lidé úspěšně používají v manipulaci s druhými. Jsou to náhražky. Pod líbivými názory a nálepkami schovávají optimální řešení problému, které se jim nehodí. Např. pod hezkými slovy typu, „…jsme přece lidé a chybovat je lidské“, očekávají, že jim budete nedůslednost tolerovat a omlouvat je. Vždy přece všichni chybujeme, ne? A vy se zastydíte, protože i vy jste někdy chybovali a nejste dokonalí. A už se „vezete“. Hezkými klišé vám hodili písek do očí, a tak nevidíte skutečný důvod. Řešení? Zde: „Ano, všichni někdy chybujeme, ale nyní je třeba problém řešit, a ne se vymlouvat, a proto uděláš toto…“
 • Využívat pomoc druhých
  Nejste v tom sami. Obracejte se na druhé, využívejte systematicky a cíleně pomoc druhých. Nedůsledných a problémových jedinců je naštěstí menšina. Navíc všem lezou na nervy a nebývají moc oblíbení. Organizujte proto ty schopné a slušné pod svojí vlajkou a systematicky je využívejte a podporujte. Pokud je nezískáte a nezorganizujete vy, udělá to druhá strana.
 • Odpočinek a rovnováha
  Do účinného boje s problémovými lidmi patří „dobíjení baterek“. Musíte se naučit obklopovat příjemnými lidmi ve svém volném čase. Odpočívat a zažívat radost i jinde než v práci, jinak vyhoříte. Práce, řešení problémů s konfliktními lidmi je víc namáhavé a vyčerpávající, než jsme ochotni si připustit. A signály i „naši červenou kontrolku“ máme často tendenci přehlížet a ignorovat. Proto si vysledujte vlastní systém indikátorů, že už jedete na rezervu. Včas dobijte energii, než bude opravdu pozdě.