Formy „kariérové práce“ na 2. stupni ZŠ a SŠ

Při práci se staršími žáky může být ve škole realizováno rozmanité spektrum činností (forem práce).

Ukázky práce v běžných předmětech (kariérové vzdělávání):

Příklad

Český jazyk (2. stupeň ZŠ) – téma: „Jak vzniká kniha?

  • brainstorming na téma, co vše se musí udělat (stát), než si zákazník koupí knihu;
  • společná diskuse na téma, jaká povolání se na procesu podílejí;
  • ve skupinách si žáci vyhledají či promyslí náplně práce jednotlivých profesí;
  • lze pozvat odborníka jedné z profesí do třídy „na besedu“ (spisovatel, překladatel, editor, pracovník nakladatelství aj.);
  • žáci vytvářejí koláže na téma vzniku knihy.

Informatika (SŠ) – tvorba videí, studentských filmů na téma lidské činnosti

  • studenti si ve skupinách nebo dvojicích vyberou lidskou činnost, která je fascinuje, líbí se jim či je pro ně inspirativní (nemusí jít nutně o povolání);
  • natočí na toto téma krátké video či film, který postihuje jejich vztah k činnosti, zdůvodňuje ho a představuje činnost „vlastníma očima“;
  • uspořádají filmové odpoledne s diskusí.