Generování obsahu, tvorba rejstříku a seznamů

Generování obsahu

Důležité!
Obsah dokumentu můžete vygenerovat na pozici textového kurzoru pouze tehdy, pokud jste použili pro formátování nadpisů a podnadpisů styly – buď vámi vytvořené, nebo předdefinované (např. Nadpis 1, Nadpis 2 atd.).

Textový kurzor nejprve postavte do místa, kde si přejete vygenerovat obsah. Na kartě Odkazy klepněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah a v rozbaleném seznamu zvolte jeden z předem připravených obsahů.

Poznámka:
Tento způsob vložení obsahu je sice jednoduchý, ale pokud používáte v dokumentu vlastní styly a přejete si ovlivnit to, jak má obsah vypadat, vkládejte jej raději pomocí dialogu.

Na kartě Odkazy klepněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah a v rozbaleném seznamu zvolte příkaz Vložit obsah. V dialogu Obsah zvolte v seznamu Formát grafickou podobu obsahu (např. Formální) a v číselníku Zobrazit úrovně nastavte, kolik úrovní nadpisů se bude v obsahu zobrazovat.

Důležité!
Pokud jste nadpisy a podnadpisy v dokumentu formátovali pomocí vlastních stylů, musíte nejprve předdefinované styly (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.), které se standardně používají pro generování obsahu, zaměnit za styly vlastní.

V dialogu Obsah klepněte na tlačítko Možnosti a přesvědčte se, že je zaškrtnuto políčko Styly. Poté ve sloupci Úroveň obsahu odstraňte čísla 1, 2 a 3, která jsou zobrazena u předdefinovaných stylů Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3. Ve sloupci Styly k dispozici vyhledejte vlastní styly, jež jste použili pro formátování nadpisů a podnadpisů. Do pole Úroveň obsahu vložte k těmto stylům hodnoty 1, 2 a 3 v závislosti na úrovni nadpisu.

Generování rejstříku

Rejstřík, který obsahuje seznam klíčových pojmů, včetně čísel stránek, na nichž se tyto pojmy vyskytují, bývá zvykem vytvářet až v závěrečných fázích tvorby dokumentu. Jeho generování většinou předcházejí všechny stylistické, pravopisné a grafické úpravy dokumentu.

Rejstřík dokumentu se generuje na základě vyznačených pojmů. Chcete-li přidat určitý pojem do rejstříku, označte jej myší a stiskněte klávesovou zkratku Alt+Shift+X. Otevře se dialogové okno Označit položku rejstříku, ve kterém se označené slovo automaticky doplní do pole Hlavní položka. Klepnete-li na tlačítko Označit, označí se pouze aktuální výskyt slova. Tlačítkem Označit vše budou označeny všechny výskyty slova v dokumentu.

Poznámka:
Dialog Označit položku rejstříku nechte po vyznačení prvního pojmu otevřené pro přidávání dalších položek rejstříku. Pokud pojem v textu označíte myší a klepnete kamkoliv do okna dialogu, obsah pole Hlavní položka se aktualizuje podle výběru.

Program Word bohužel neumožňuje zobrazit přehled slov zahrnutých do rejstříku, což představuje nevýhodu v případě, že potřebujete určitou položku z rejstříku odstranit. Na kartě Domů klepněte ve skupině Odstavec na tlačítko Zobrazit vše. Tím v dokumentu zobrazíte všechny formátovací značky, včetně označených položek rejstříku. Vyhledejte pojem, který si přejete z rejstříku odstranit, a smažte složené závorky včetně jejich obsahu, jež se nacházejí bezprostředně za tímto pojmem.

Poznámka:
Seznam pojmů pro rejstřík si můžete připravit v samostatném dokumentu s tabulkou. Tabulka musí obsahovat dva sloupce: v prvním sloupci se budou nacházet pojmy, které mají být v rejstříku. Slova musí být přesně v tom tvaru, v jakém se vyskytují v textu, s rozlišením malých a velkých písmen. Ve druhém sloupci bude vždy tvar slov, který má být zobrazen v rejstříku. Počet řádků tabulky musí odpovídat počtu slov v rejstříku – na každém řádku jedno slovo.

Rejstřík vyznačených pojmů vygenerujete na pozici textového kurzoru tak, že na kartě Odkazy klepnete ve skupině Rejstřík na tlačítko Vložit rejstřík. V dialogu Rejstřík zaškrtnete políčko Čísla stránek zarovnat doprava a v poli Formáty vyberete jednu z předdefinovaných grafických podob rejstříku

Generování seznamů

Důležité!
Seznam (např. obrázků) můžete vygenerovat pouze tehdy, je-li každý obrázek v dokumentu doplněn titulkem.

Postavte textový kurzor do místa dokumentu, kde chcete vygenerovat seznam obrázků, a na kartě Odkazy klepněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit seznam obrázků. V dialogu Seznam obrázků vyberte v poli Formáty grafickou podobu seznamu. V poli Popisek titulku zvolte položku Obrázek a zaškrtněte políčko Včetně popisku a čísla.

Poznámka:
Generování seznamu jiných typů objektů (např. tabulek, grafů, rovnic či diagramů) se provádí stejným způsobem jako generování seznamu obrázků. V rozbalovacím seznamu Popisek titulku vždy vyberete objekt, jehož seznam chcete vygenerovat.