Google docs – týmová práce na dokumentech

Odkaz na aplikaci je na HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM.

Google Docs umožňuje práci několika uživatelů pomocí tlačítka Sdílet snímek obrazovky (vpravo nahoře).

Praktický postup

Objeví se následující okno, kde zadáme několik písmen ze jména a vybereme uživatele. Pod ikonou tužky vybereme, zda má mít možnost číst nebo upravovat.

snímek obrazovky

Dále pak toto nastavení upřesníme po stisku tlačítka Odeslat (tak jak je zde uvedeno, pro úpravy vybereme pozvánku a pro prohlížení odkaz):

snímek obrazovky

Postup revizí jednotlivými uživateli se zapíná oknem Úpravy (je vpravo nahoře) a pod ním se vybere podnabídka Návrhy. Poslední revize jsou v textu níže vyznačeny zeleně a viditelným komentářem:

snímek obrazovky

Poznámka:
Kromě zaslání pozvánky nebo odkazu lze také celý dokument publikovat na webu Google. Po vytvoření dokumentu je v tom případě třeba z nabídky Soubor vybrat volbu Publikování na webu, v ní se objeví potřebný odkaz, a ten je možno posílat k dalšímu prohlížení jiným uživatelům.