Hosszú távú likviditás

A hitelezők tájékoztatására szolgál a hosszú távú likviditási mutató, mely az összes kötelezettségnek a tárgyévi eredménnyel való fedezettségét mutatja.

Hosszú távú likviditás = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Összes kötelezettség

A hitelezők befektetéseik biztonságát látják abban, ha a vállalkozás az adott évben elért eredményével képes fedezni kötelezettségeit, nem az előző évek eredményességének felélése szükséges a hitelezők kielégítéséhez. A 30 % feletti érték már kedvezőnek tekinthető a befektetés biztonsága szempontjából. 

MegnevezésInfor-matikaMező-gazdaságÉpítő-iparSzolgál-tatásKeres-kedelemIparOrszágos átlag
Hosszú távú likviditás10,99%0,03%-21,44%53,75%19,13%104,66%40,05%

A tartós likviditási folyamatot elemezve a korábbiakban már kiszámolt mutató szerint alakulnak az egyes értékek.  Az informatikai és mezőgazdasági cég likviditási mutatói a leggyengébbek. Azért célszerű hozzátenni az ágazati sajátosságokat is. Mindkét ágazat finanszírozási struktúrája eltér a hagyományos finanszírozástól.