Hygienická zařízení a šatny

K dispozici musí být splachovací WC, jehož vstup nesmí vést přímo do prostor, kde se manipuluje s potravinami. Sanitární zařízení musí být vybavena odpovídajícím přirozeným nebo nuceným větráním. Umyvadla na mytí rukou musí být vhodně rozmístěna a vybavena přívodem teplé a studené tekoucí vody, mýdlem a prostředky na hygienické osušení, tedy jednorázovými papírovými ručníky nebo elektrickým osušovačem rukou. Věci osobní potřeby a oděvy nelze ukládat v prostorech, kde se manipuluje s potravinami, měly být odkládány například v šatně nebo denní místnosti. Šatny a toalety je třeba udržovat v nepřetržité čistotě.