Informační elektronické systémy České školní inspekce

Školy a školská zařízení jsou oprávněny, resp. v některých případech povinny, pracovat s vybranými elektronickými systémy ČŠI. Přístup do systému je možný z jednotné přihlašovací adresy: https://inspis.csicr.cz, případně lze využít adresy přímo pro jednotlivé systémy a moduly.

Důležité:
Pro vyplňování záznamů o úrazech slouží InspIS DATA.