Jak motivovat žáky ke studijním úspěchům

V následujícím jedenácteru nabízíme klíčová pravidla pro motivaci třídy ke studijním úspěchům. Stejně jako za úspěšným mužem stojí vždy jeho žena, za úspěchy žáků stojí jejich (třídní) učitel.

Je jisté, že činnost třídního pedagoga by se měla zaměřovat především na ty aspekty utvářející klima, které může nejvíce ovlivnit, aby se pak v různých složkách klimatu citelně a viditelně projevily.