Jak nastavit výchozí programy aneb neposlušné asociace ve windows

Problém s asociacemi programů ve Windows dokáže uživatele hodně potrápit. Toto nastavení rozhoduje o tom, co se spustí, když např. v Průzkumníku dvakrát klikneme myší na určitý soubor. Operační systém o tom rozhoduje podle přípony souboru (někdy se jí také říká extenze), což jsou tři až čtyři znaky za názvem souboru, od něj oddělené tečkou. Tj. když se soubor bude jmenovat např. Zápis_14.DOCX, spustí se Word. Pokud se bude jmenovat třeba U moře_152.JPG, spustí se např. Malování, nebo nějaký prohlížeč obrázků, podle toho, co a jak máme na PC nainstalováno.

Praktický postup

Pokud s automatickým chováním systému nejsme spokojeni, dá se toto ovlivnit ve volbě Nastavení (např. při kliknutí pravým tlačítkem na Nabídku Start:

snímek obrazovky

V Nastavení vybereme ikonu Aplikace a pod ní volbu Výchozí aplikace:

snímek obrazovky

Pokud budeme chtít např. změnit výchozí volbu pro Přehrávání hudby, klikneme levým tlačítkem myši na volbu Hudba Groove a objeví se výběr možností:

snímek obrazovky

Vybereme-li např. Windows Media Player, příště se při přehrávání hudby spustí tento program.

Poznámka:

Pro detailnější nastavení je možné ve stejném okně poněkud doleji vybrat modrý text „Zvolit výchozí aplikace podle typu souboru“ – zde je pak možné např. nastavit pro .MP3 soubory jeden typ přehravače hudby, a pro .MP4 jiný apod.

snímek obrazovky