Jak ovládnout Google vyhledávač – tipy a triky

Nejjednodušší je používat filtry pro vyhledávání, které se v Google skrývají pod nabídkou Nástroje poté, co už zadáte Váš první dotaz.

snímek obrazovky

Zde je možné především hledat jen nejnovější výsledky (třeba místo Bez časového omezení zadáme posledních 24 hodin, nebo jiný časový úsek).

Oblíbenou volbou u nás je také hledání jen v češtině (místo Jakýkoli jazyk vybereme Stránky pouze česky).

Praktický postup

Mnohem podrobnější možnosti vyhledávání nám dá nabídka Nastavení, a pod ní Rozšířené vyhledávání:

snímek obrazovky

V okně, které se nyní objeví, se dá dělat téměř cokoli.

My se pokusíme najít data jen o druhé pražské defenestraci (a zapomněli jsme jakoby, že se to tak jmenuje) – takže vylučujeme datum 1. defenestrace a její aktéry a zahrnujeme datum a aktéry té druhé. Přitom zatím NEvyužíváme vpravo zobrazené nápovědy!

snímek obrazovky

Výsledkem je:

snímek obrazovky

Všimněte si, že ve vyhledávacím řádku jsou námi zadané výrazy v souladu s nápovědou. Je tedy možné zadávat podobné vyhledávací konstrukce přímo do vyhledávacího řádku GOOGLE.

Takto budeme hledat údaje o starších odrůdách jablek, a opravdu:

snímek obrazovky

Poznámka:
Zadání přímo do vyhledávacího řádku je samozřejmě rychlejší, můžeme ale mít problémy se správnou syntaxí. Seznam uvedených vyhledávacích kombinací a operátorů samozřejmě není kompletní (jde jen o ukázky). Zájemci o tuto problematiku mohou využít např. odkazu https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=cs.