Jak poskytovat kariérové poradenství online formou

V době koronaviru se muselo do online podoby stejně jako distanční výuka přetavit také kariérové poradenství. Nezávisle na tom však jeho online forma stále sílí. Svět se rychle mění, roste vliv informačních technologií v pracovním i soukromém životě každého z nás. Má-li kariérové poradenství pomáhat, musí s tím vším nutně držet krok.

Důležité: Kariérové poradenství poskytované online má svá specifika, která mohou poradci i žákovi a studentovi přinést nový pohled na věc a poskytnout oběma stranám prostor pro rozvoj dalších kompetencí.

Příklad

Na konci loňského školního roku mě přepadla panika, že jsem se přihlásila na špatný typ střední školy a že neudělám přijímačky. Jak jsme byli více doma než ve škole, měla jsem najednou strašný stres, že nic nevyjde podle představ a ani si o tom nemohu promluvit s učiteli či poradkyněmi u nás ve škole. Maminka mi nakonec pomohla zavolat naší školní psycholožce, která se mnou pracovala po Skypu, jako bychom byly ve škole. Zklidnila jsem se a zjistila, že mám schopnosti potřebné na školu, na kterou jsem se hlásila. Vše dobře dopadlo, na střední školu jsem se dostala, a navíc už vím, kam bych chtěla na vysokou.

Žákyně 9. ročníku ZŠ.

V případě kombinace osobních setkání a online práce může poradce těžit to nejlepší z obou forem. V době distanční výuky či v situacích, kdy žák či student nemůže mít přímý kontakt s poradcem, je důležité, že takovou možnost máme a že kariéroví poradci mohou pracovat i na dálku a žáci mají možnost se na ně obrátit. Žáci a studenti rozšiřují své “pole kompetencí” o dovednosti, které by jinak nezískali či v mnohem pozdějším věku. O nové dovednosti se obohacují i poradci. V případě běžného chodu škol jsou online nástroje i jiné možnosti za vhodný doplněk ke “klasickým” metodám. Jsou situace, kdy online nástroje kariérového poradenství šetří poradci čas.