Jak poznat PAS u nediagnostikovaných dětí

Přestože v ČR probíhá pečlivé sledování vývoje každého dítěte a u většiny z nich je PAS detekována a diagnostikována v raném věku, může se stát, že se symptomy projeví až později, ve školním prostředí. Proto je důležité, aby byli všichni učitelé s problematikou PAS seznámeni a bedlivě sledovali všechny své žáky.

Pozor: V prvních letech školní docházky se mohou u některých jedinců začít projevovat neobvyklé vzorce chování či určité nápadné vlastnosti.

Důležité: Pozoruje-li pedagog u svého žáka většinu uvedených znaků, nemusí to nutně znamenat, že má dítě/žák PAS, ale rodičům by mělo být doporučeno odborné vyšetření.

Pro psychologa či psychiatra, který jej provádí jsou nezbytné informace od rodiny, včetně rodinné anamnézy, ale také právě od pedagogů. Vhodná je i návštěva odborníka ve školním prostředí.

Pozor: Je potřeba si uvědomit, že někteří jedinci s PAS nemusí na první pohled vykazovat nějaké zjevné vývojové abnormality. Mohou prostě působit jako „zvláštní“, „samotářští“, „sobečtí“ či „nevychovaní“.