Jak pracovat s rodiči žáka s PAS?

Základem dobré spolupráce je nastavení systému komunikace mezi rodinou a školou tak, aby co nejvíce vyhovoval oběma stranám. Základním předpokladem jejího fungování je budování vzájemné důvěry, založené na co největší otevřenosti.

Doporučujeme

  • Rodiče by ideálně měli poznat školu ještě před nástupem dítěte do ní. Měli by mít možnost se na cokoli zeptat vedení školy, poradenských pracovníků, ale i pedagogů.
  • Škola naopak potřebuje na počátku získat co nejvíce informací o dítěti s PAS tak, aby se na jeho příchod mohla dobře připravit, například aby k žákovi byl přidělen vhodný asistent pedagoga. V tomto případě nejde jen o vzdělání, ale často i o povahu a „lidské“ nastavení.

Na co je tedy třeba pamatovat v oblasti komunikace s rodinou žáka s PAS?

Motivace žáka s PAS

Motivace žáka s PAS je ve školním prostředí zcela zásadní. Velmi dobře fungují různé motivační systémy. Vždy závisí na zájmech a konkrétních vlastnostech každého jedince s PAS. Zde je tedy nutná úzká spolupráce mezi rodinou a školou. Pouze dodržování domluveného systému v obou prostředích může být často zárukou úspěchu.

Rodiče žáka s PAS často sami potřebují podporu ze strany školy, zejména školního poradenského pracoviště. Jeho pracovníci by měli být připraveni poskytovat rodičům konzultace, informace, rady i je propojovat s odborníky.

Tip: V praxi se velice osvědčilo organizovat společná setkávání rodičů žáků s PAS. Ta lze využívat jako možnost, jak rodiče informovat, seznamovat je s novinkami v organizaci školního roku či v pedagogickém sboru, ale také třeba se změnami v legislativě. Zároveň je to skvělá příležitost, jak sdílet své zkušenosti, postřehy, ale třeba i starosti.