Jak si poradit s třídními schůzkami

Třídnické (rodičovské) schůzky jsou základním kamenem komunikace školy s rodiči. Prostřednictvím třídního učitele tak škola komunikuje nejen své strategie, program a cíle, ale také studijní úspěchy/neúspěchy či kázeňské prohřešky.

Zásady pro učitele:

 • vytvořit příjemné a přátelské prostředí pro rodiče, ve kterém se nikdo nebojí vyjádřit svůj názor,
 • zachovat svou profesionalitu za každých okolností,
 • brát rodiče jako své komunikační partnery, nikoliv protivníky,
 • ke všem rodičům přistupovat stejně, ať už jsou jejich děti premianti, nebo třídní raubíři.

Jsou různé typy schůzek:

 • schůzky individuální pouze s rodičem (zde řešíme zpravidla kázeňské, prospěchové záležitosti jednotlivých žáků),
 • setkání se účastní učitel, rodič a dítě (v tomto případě je nutné vždy promyslet, zda přítomnost dítěte nebude kontraproduktivní),
 • setkání se všemi rodiči,
 • setkání se všemi rodiči a dětmi (např. prezentace školních projektů).

Obvykle se třídní schůzky konají čtyřikrát ročně, vždy na konci čtvrtletí. Z praktických důvodů však doporučujeme zorganizovat první třídní schůzky také na začátku školního roku. Během této schůzky mají rodiče možnost poznat třídního učitele a jeho priority.

Sdílejte s rodiči pravidla třídní komunikace. Ta platí nejen pro žáky a učitele, ale také pro rodiče.

K hromadným třídním schůzkám se školy přiklání nejčastěji, šetří čas pedagogů a nejlépe se během nich komunikují běžné provozní informace. Pro větší efektivitu doporučujeme vždy před třídními schůzkami rodičům zaslat tzv. harmonogram schůzky.

Příprava na třídní schůzky

 • Jednou z nejzásadnějších chyb je v žácích vzbuzovat dojem: jen počkej, já to rodičům všechno povím! V tomto případě se mezi žákem a učitelem buduje důvěra jen velmi těžko.
 • Žáci by měli vědět, co na třídních schůzkách budete s rodiči probírat.
 • Důležitá je také příprava samotného pedagoga.
 • Snažte se na rodiče působit klidným, jistým a vyrovnaným dojmem. Při příchodu rodičů do třídy pozdravte každého podáním ruky. Podáním ruky jim naznačíte jistou míru nadřazenosti, ale současně vyjádříte přátelství a poctu.
 • Rozhodně nešetřete chválou. Rodiče pak snáze přijímají výtky a zmínky o nedostatcích svých dětí. Chválit můžete i snahu rodičů.
 • Pokud jsou na třídních schůzkách projednávány choulostivější záležitosti, může se stát, že se řada rodičů bude ostýchat vyjádřit. Je dobré jim tedy dát prostor pro soukromou zpětnou vazbu/vyjádření ať už e-mailem, či v rámci osobní schůzky.