Jak si správně určit vzdělávací cíle

Jestliže máme jasno v tom, jak budeme ve třídě působit, je třeba promyslet vzdělávací cíle. Těmi nejsou dobré známky, ani složení státní maturity, ale důležitější věci. Především bychom měli předávat lásku ke svému oboru, potažmo ke vzdělávání obecně.

Učitel předává zážitky a posiluje radost z objevování, pozitivní emoce z úspěchu a motivaci z nezdarů, které netrestá. Pak se žák bude v předmětu cítit dobře, bude rád pracovat a učit se novým věcem. Například učitel přírodopisu by si měl říct: „Chci, aby se žák naučil mít přírodu rád, protože pak ji bude chtít poznávat a bude ji chránit.“ Láska k přírodě, ekologické chování, environmentální postoje – to jsou cíle moderního učitele. A cesta k nim nevede přes zkoušení lichokopytníků nebo memorování složení buňky. Zato když se naší mety podaří dosáhnout, může to vést k reálnému krmení lichokopytníka nebo opravdovému bádání buňky – protože to samotného žáka bude zajímat.

Dobrý učitel má jasno. Nechce se trápit s žáky, které jeho obor nebude bavit. Nechce ztrácet energii donucováním a ničit své nadšení v apatické třídě. Používá dobrou didaktiku vzbuzující v dětech zájem a ukazuje jim důvody, proč mít rád jeho předmět. Protože až se to opravdu stane a ony si jeho předmět zamilují, pak má učitel po starostech. Bude žákům předkládat zajímavé aktivity a oni budou pilně a tvrdě pracovat – a často o tom ani nebudou vědět. Protože je to bude bavit. A jít na to přes postoje, přes žákovu hlavu a srdce, to je vlastně jediný možný způsob.

Učitel, který chce učit moderně, učí žáky nástroje. Pokud se mu podaří zlepšit dovednost žáka řešit problémy, bude z toho nadále těžit. Stejně tak čtení s porozuměním. Nebo prezentování, analyzování, hodnocení a mnoho dalších činností. Moderní učitel neučí dějepis nebo přírodopis, ale prostřednictvím těchto předmětů předává žákovi myšlenkové nástroje. Parafrázujme tedy staré heslo: Učivo není ničím, proces je vším!

Dobrý třídní učitel:

 • doprovází studiem každého jednoho žáka ve své třídě: Sleduje jeho vývoj, dbá o jeho prospěch i vztahy ve třídě,
 • vnímá vztahy ve třídě, při výskytu rizikového chování zasahuje jako první a navrhuje řešení či změny,
 • odpovídá za dodržování práv dítěte/žáka,
 • věnuje zvláštní pozornost žákům SVP a žákům nadaným,
 • konzultuje s ostatními učiteli prospěch i chování jednotlivých žáků,
 • na pedagogické radě podává zprávu o třídě,
 • uděluje či navrhuje výchovná opatření
 • doporučuje vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně
 • komunikuje s rodiči/státními zástupci žáků,
 • iniciuje jednání výchovné komise, spolupracuje s výchovným poradcem / školním psychologem,
 • informuje o zásadních problémech vedení školy.