Jak využívat kvalitní výukové metody

Ve škole jsou žáci hlavně kvůli sobě, ale učitel je tam mimo jiné od toho, aby je k této myšlence přivedl. Způsobů, jak na to, je hned několik: Přenést zodpovědnost za práci ve třídě přímo do rukou žáků, demonstrovat jim, jak je výuka spojená s praxí a životem mimo školu, předvést jim, jak může být práce ve škole přínosná, zábavná a užitečná. Učitel, který žáky do něčeho nutí, se velmi rychle vyčerpá, vypálí své pohonné hmoty, vyhoří… a pak zhasne. Je třeba využívat tu nejlepší didaktiku, která šetří učiteli energii a nechává mu sílu koncentrovat se na ty opravdu důležité věci.

I výzkumy ukazují, že nejméně efektivní metodou je výklad a nejvíce účinným způsobem je vzájemné učení žáků. Pokud je příležitost, je lepší žáky nechat mluvit, vysvětlovat, objasňovat. Na tuto šanci ale učitel nečeká, sám ji aktivně vytváří. Metody vzájemného učení je třeba nachystat a ve třídě realizovat. Posilují totiž četné dovednosti a v podstatě neexistuje učivo, u kterého bychom je nemohli využít. Jakmile se žáci mnohé způsoby vzájemného učení naučí a poznají jeho výhody, odměna pro učitele bude sladká.

Aby ve třídě žáci pracovali, je třeba jim nabídnout dobrou vzdělávací příležitost: zábavnou a přitažlivou aktivitu. Je přímo v životním zájmu učitele, aby jeho výuka byla pro žáky co nejlákavější! A co je na tom vůbec nejlepší? Že pokud bude přitažlivá a zapojí žáky do práce, naučí se toho nejvíc a budou se výrazně zlepšovat. Všichni. A pak mohou dostávat náročnější a pestřejší úkoly, které opět uberou zbytečnou práci učiteli.

Je také jisté, že zábavná aktivita vytváří dobrou atmosféru, která posílí příznivé klima ve třídě. Žáci se při ní k sobě a učiteli chovají přívětivě, převládá radost z učení a práce, a to aniž by žáci věděli, že pracují a učí se, neboť pro ně je to hra. Učitel se pak z podobné hodiny nabíjí a pozitivně naladí do další práce. Jaká je to změna proti učiteli, který se ve stejné třídě trápí a všechno ho stojí hodně námahy a energie!

Zda se zapíšeme jako učitel-podporující motivátor a moderátor aktivit, nebo jako učitel-dozorce nucených prací a bezradný ukázňovatel, to záleží na kvalitě výuky a dobré didaktice. Kvalitní učitel se ve třídě nabíjí pro věci další, špatný učitel se ve třídě vybíjí. A protože nemá energii, i ostatní povinnosti ve škole ho otravují a vyčerpávají. Neboť když mají žáci učitele rádi pro jeho dobrou výuku, chovají se k němu jinak i při dozorech o přestávkách, výletech, exkurzích apod. Pedagog těží ze své autority při řešení kázeňských problémů třídy a vymáhání pravidel. Jeho tresty platí, jsou udělovány „milující rukou“, jsou nezpochybnitelné a žáci je chápou jako zasloužené a pomáhající.

Třídní učitel odpovídá za:

  • stav učebny a její vybavení,
  • výzdobu učebny,
  • vybavení žáků školními učebnicemi a pomůckami.