Jak ze sebe shodit pocity stresu po celém dni

Pracujeme-li na pozici telefonního operátora, jen zřídkakdy se stane, že za celý den „nepotkáme“ ani jednoho nepříjemného klienta. Je tedy velmi důležité myslet na svou psychohygienu a osvojit si některé z osvědčených praktik, které nás ochrání před negativními vlivy našeho okolí.

Dostatek spánku a zdravé a pravidelné stravování

V první řadě bychom měli myslet na dostatek spánku a zdravé a pravidelné stravování. Dostatkem spánku je myšleno jeho přiměřené množství, což činí u dospělého jedince cca 7-8 hodin v kuse. Měli bychom mít na paměti, že ani příliš mnoho spánku není tělu prospěšné. Často se stává, že díky velkému stresovém vypětí v práci v podvečer doma doléháme unavení na kanape a probudíme se až ráno. V horším případě se probudíme během noci a už „nezabereme“. Ve výsledku to způsobí naší podrážděnost a narušení spánkového cyklu.

Následky na naši stresovou rezistenci si jistě již každý dokážeme domyslet. Doporučuje se tedy raději jen krátký odpočinek a max. 20minutový spánek, pokud je to nutné. Poté je dobré věnovat se ostatním každodenním činnostem či dalším aktivitám, o kterých bude řeč níže. V případě pravidelného a vyváženého stravování je tomu podobně a opět zde platí pravidlo „Všeho s mírou.“

Pošli to mailem pryč

Velmi dobrou očistnou technikou je také metoda „Pošli to mailem pryč“. Cítíme-li se pod psa, můžeme před odchodem z kanceláře sepsat své pocity a písemně vynadat všem, co nás dnes naštvali a způsobili negativní emoci. Velmi pravděpodobně se nám uleví.

Ale pozor – e-mail posílejte jen sami sobě a po odeslání jej ideálně ihned smažte. Tato metoda je úžasná i v tom, že nebudete mít večer již takovou potřebu svěřovat se partnerovi či kamarádům s každou nepříjemnou situací, která se vám ten den stala. Znáte to – opakováním se historka stává jaksi opotřebovanou a méně zajímavou a autora přestává bavit ji znovu vyprávět.

Druhou výhodou je, že si nepříjemné okamžiky nebudete muset již znovu připomínat a budete se moci plně soustředit na jiné aktivity.

Pracovní místo

Dalším důležitým trikem k vyrovnání se se stresem po náročném dni, je jasně oddělené místo výkonu práce od osobního života. Pracujete-li v kanceláři u svého zaměstnavatele, může se toto zdát poměrně jednoduché. Nicméně pozor na zbytečné nošení pracovních pomůcek domů a neustálé přítomnosti online! Nemůžete být pořád k dispozici.

Práce a stres s ní spojený by měl vždy po skončení pracovní doby zůstat uzamčen v místě, kde k němu došlo. A nebo lépe – před odchodem vyvětrejte, pošlete ho ven a teprve potom zavřete dveře. Této technice také říkáme – „Vypustit chmuru!“. Jedině tak budete mít čistou a svěží kancelář připravenou na další příjemný pracovní den.

Sport

Dalším velmi důležitým antistresovým tipem je sport. Speciálně po dni, kdy nás neoprávněně nařklo několik rozzuřených klientů budeme mít velkou chuť do něčeho praštit. Výborným řešením může být např. box či karate. Velmi vhodným sportem (a dost možná tak pro druhého bezpečnějším) na vybití agrese je také plavání. Člověk při něm velmi snadno může afirmovat (představit si) svého denního nepřítele a ve vodě se vybít z nahromaděné agrese. Voda bývá velmi dobrým očistným rituálem.

Minutový time-out

Ocitneme-li se v situaci, kdy cítíme, že přestáváme mít situaci pod kontrolou, vzpomeňme si na techniku minutového time-outu. Jedná se vlastně o takovou malou přestávku například mezi dvěma telefonními hovory.

Ideální je zavřít se do oddělené místnosti (v nouzi může posloužit i toaleta), zavřít oči a na minutu se zastavit. Tato minuta, jakkoliv se na první pohled může zdát jako krátká, je natolik dlouhá na to, aby nám umožnila zanalyzovat situaci, vypátrat odkud k nám přichází stres a uvědomit si, jak můžu změnit postoj, abych situaci zvládla s co nejmenším negativním dopadem na svou osobu.

Dýchání

Dýchání patří mezi naprosto základní prvky psychohygieny, a to jak po stránce preventivní, tak po stránce reaktivní. Vyskytneme-li se ve stresové situaci velmi nám pomůže zaměřit naši pozornost na náš dech. Nejen, že odvedeme pozornost od zátěžové situace, ale umožníme kyslíku dostat se do celého našeho těla, a tím uvolnit nahromaděné napětí. Ve stresu totiž zcela automaticky zatínáme svaly a celé tělo držíme v jakési pohotovosti a v napětí. Tím zamezujeme přirozenému okysličení našich orgánů, což způsobuje nižší odolnost vůči stresovým situacím.

Úplně základním cvičením pro začátečníky, kteří doposavad svůj dech nijak nesledovali, může být pouze zaměření se na svůj dech.

Zaujmeme pohodlnou polohu v sedě, nohy dáme rovnoběžně vedle sebe, zavřeme oči a pozorujeme svůj dech. Na počátku je dobré udělat několik hlubokých nádechů a výdechů a uvolnit ze sebe přebytečné napětí. Snažíme se dýchat pouze nosem. Poté pozorujeme jak se s nádechem zvedá náš hrudník a vzduch proudí až do oblasti našeho břicha. S pomalým výdechem zase pozorujeme jak z nás vzduch pomalu odchází a spolu s ním i přebytečné napětí. Takto svůj dech pozorujeme, dokud necítíme pocit uvolnění.

Snažíme se přitom na nic nemyslet a myšlenky, které přijdou, upozadit. Zpočátku může být pozorování dýchání poměrně hodně náročné, protože myšlenky nás doslova honí (zvlášť pokud se aktuálně nacházíme ve stresové situaci), nicméně po několika opakováních již pocítíme výrazné zlepšení a rychlejší nástup uvolnění.

Pokročilejší dýchací technikou může poté např. autogenní trénink. Ten však v optimálním případě vyžaduje polohu vleže a intenzivní trénink. Jeho účinky jsou však úžasné.

Aromaterapie

Velice vhodnou pomůckou je také aromaterapie – neboli uvolnění napětí a stresu vůní. Jedná se o nejrůznější éterické oleje, které inhalujeme pomocí aromaterapeutických svícnů. Nejčastěji se proti stresu a únavě doporučuje vůnělevandule a bergamotu. Nicméně existuje však celá řada dalších bylin a bylinných směsí, které mají relaxační účinky.

Důležité je, aby každý vybíral podle svého vkusu a libosti. Měli bychom mít vždy na paměti, že vůně by mělo být jen přiměřené množství. Jedině tak nám poslouží a pomůže a nebude nás z ní bolet hlava. Jako první pomoc nám může dobře posloužit také inhalační aromaterapeutická tyčinka proti stresu.

Meditace

Jednou z dalších účinných technik je meditace.

Pojem meditace známe převážně z východních kultur a často si jí spojujeme s buddhismem. Nemusíme se však stát zkušeným jogínem vykonávajícím svou praxi na každodenní bázi, abychom mohli meditovat. Cílem meditace je vlastně zklidnění duše a zaměření se na vnímání sama sebe a svého těla. V rámci meditace bychom se měli snažit potlačit rozum a pokud možno přestat přemýšlet. Naše pozornost by se měla přesunout do prožívání a vnímání tady a teď.

Cvičení jógy nám může v počátcích naše snažení velmi usnadnit, protože tyto principy jsou jedním ze základních pilířů. Nicméně každý jsme jiný a ne pro každého je jóga tou pravou volbou. Neznamená to ale, že nemůže meditovat. Pro meditaci si můžeme zvolit jakékoliv prostředí, které je nám příjemné. Důležité je zůstat přítomen v situaci a věnovat svou pozornost plně této činnosti. Pro někoho se může jednat například o běh, kdy běžec vnímá jen svůj dech a cestu před sebou. Jiný může meditovat vsedě mlčky na vrcholku hory. A další může meditovat vleže doma na pohovce se zavřenýma očima. Nezáleží na tom, jaké prostředí si pro meditaci vyberete. Důležité je zůstat bdělý a pozorovat jen a jen sám sebe.

Pokud s meditací teprve začínáte, zajímavou zkušeností pro vás může být zaměřit se na akt jídla. Při večeři zaměřte svou pozornost pouze na vnímání svého jídla. Sledujte, jak voní, jakou má teplotu, jaká je jeho konzistence, jak se rozpadá stiskem vašich zubů. Jedná se obvykle o jednu z lehčích meditací, kterou zvládne hravě i začátečník a která dokáže názorně ukázat meditaci v celé své kráse. Dalším doporučením je nebrat to/nebrat se tak vážně. Jakkoliv klient může být rozčilený a vylévat si na nás svůj vztek, je třeba si uvědomit, že to nejsem zrovna já, na koho se zlobí. Zlobí se na nějaký fakt, na něco, co se stalo/nestalo/stane. A my, jako telefonní operátoři, jsme prostředníky mezi tímto faktem a klientem.

To se však velice snadno řekne, ale hůře udělá. Jak tedy na to?