Jaké změny čekají evidenci skutečných majitelů?

Ještě než česká úprava evidence skutečných majitelů nabyla účinnosti, přijala Evropská unie další novelu AML směrnice. Ta stanoví zejména 2 věci:

  1. povinnost států zajistit dodržování povinnosti zápisu do evidence účinnými sankcemi (které česká úprava dosud postrádá);
  2. zpřístupnění základních identifikačních údajů skutečného majitele obchodní korporace každému.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Ministerstvo spravedlnosti přitom připravilo návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů, vzhledem ke kterému proběhlo v průběhu roku 2019 mezirezortní připomínkové řízení. Zákon má nahradit roztříštěnou úpravu ukrytou v zákoně o veřejných rejstřících a zákoně proti praní špinavých peněz.

K dubnu 2020 přitom uvedený návrh dosud ani neprojednala vláda, která ho tedy zatím ani nepředložila poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, že dosud nezačal formální legislativní proces ve sněmovně, může se výsledná podoba zákona výrazně změnit a tento nemusí být nakonec vůbec přijat.

Důležité!
Současná podoba předběžného návrhu nového zákona nemá dosud žádnou právní závaznost, může docházet k jejím změnám nebo nemusí být dokonce přijata nikdy.

Mezi možné změny patří např. zpřesnění definice skutečného majitele (kontroverzní jsou přitom možní „skuteční majitelé“ svěřenských fondů), automatické průpisy údajů z jiných veřejných rejstříků, možnost zápisu notářem do evidence, veřejnost evidence skutečných majitelů a zavedení razantních sankcí při neplnění povinnosti zápisu. Na výslednou podobu národního zákona, který bude (se značným zpožděním) implementovat příslušnou evropskou směrnici si tak budeme ještě nějakou dobu muset počkat.