Jednoduchá extrakce obrázků z dokumentů MSOffice

Pokud nějaký soubor MS Office obsahuje větší množství obrázků, bylo by kopírování a ukládání souborů zdlouhavé. Dá se ale využít triku, který vychází z toho, že formáty .DOCX, .XLSX a .PPTX jsou ve skutečnosti šifrované archivy. Stačí je tedy přejmenovat na .ZIP, a pak se z nich dá přímo extrahovat vše najednou.

Praktický postup

Nejprve tedy .DOCX soubor v Průzkumníku přejmenujeme na .ZIP:

Následně se souborem dá pracovat stejně jako se .ZIPem (viz předchozí lekce). Nejrychlejší volba je zde naznačená – extrahovat do stejné složky (Extract to folder), a pokud je tam již více souborů a podadresářů, pak Extract to… a vybrat novou složku.

Veškeré extrahované obrázky najdeme v podadresáři \Word\Media:

snímek obrazovky

Odtud je můžeme nakopírovat do finálního umístění, kde se nám budou dobře hledat (např. do Obrázky), a vše ostatní v adresářích (zde tedy pokus s obrazkem) můžeme případně smazat.