Jogszabályi háttér

A tűzvédelmi szabályzat (továbbiakban: szabályzat) készítésének jogszabályi alapjainál nem nyúlok vissza Magyarország Alaptörvényéig, illetve ennek részletes kifejtéséig. A szabályzatkészítés kötelezettségét a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §-a írja elő:

„19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha

a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,

b) tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t,

c) 

 d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,

da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.

19/A. § A jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a riasztás, a menekülés lehetséges módozatait, a tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok tartalmazzák.”

Nem elegendő önmagában a tűzvédelmi szabályzatot elkészíteni, annak tartalmát az érintettekkel meg is kell ismertetni. Ezt az éves tűzvédelmi oktatás keretében kell végrehajtani, amiről a munkáltatónak kell gondoskodnia.

A gazdálkodó szervezetnek tevékenységével összefüggésében a szabályzattal szoros összefüggésben az alábbi kötelezettségeket kell teljesítenie:

  • a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló − jogszabályban, hatósági határozatban előírt − tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;
  • a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében − előzetes egyeztetés alapján − a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni;
  • a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;
  • biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

A szabályzattal kapcsolatos jogszabályi előírásokat további kutatásához már a rendeleti szintet kell megvizsgálni. A mindenki által ismert a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM. rendelet, ahogy az évjáratából látszik, egy kifejezetten időtálló jogszabály. A rendeletben megtalálhatók a szabályzattal szemben támasztott követelmények, illetve az, hogy a tűzvédelmi szabályok megismertetését oktatás keretében kell végrehajtani. 

C:\Users\petren\Downloads\fire-1006928_640.jpg