Kamatfedezeti mutató

A kamatfedezettségi mutató azt fejezi ki, hogy az adózás előtti eredmény mekkora fedezetet nyújt a kamatráfordításokra. A vállalkozás számára a minél magasabb, azaz 100 %-nál magasabb érték a kedvező, mert ez mutatja a kamatfizetés biztonságos teljesítését.

Kamatfedezettségi mutató = (Adózás előtti eredmény + Kamat) / Kamat

Kamatfedezet (dinamikus) = Bruttó Cash Flow vagy Operatív Cash Flow / Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes kamatai

A dinamikus mutató a hitellel kapcsolatos többletkötelezettség – a kamat – folyamatos fizetésével helyt áll a hitelezővel szembeni vállalásának. 

MegnevezésInfor-matikaMező-gazdaságÉpítőiparSzolgáltatásKeres-kedelemIparOrszágos átlag
Kamatfedezet – statikus151,30%146,25%-6773,16%578,15%1408,87%8591,32%221,74%
Kamatfedezet – dinamikus44,41%276,74%-2356,71%1303,81%-1536,36%6828,57%478,26%

A vizsgált időszakban az országos átlag alattinak minősül a mezőgazdasági és informatikai cég kamatfedezettsége mind a statikus, mind a dinamikus mutató alapján. A két cég esetében azonban más-más lehet az oka. A mezőgazdasági vállalat esetében jellemző a lassú megtérülés, a lekötött eszközigényesség, így a mutató értéke is alacsonyabb. Addig az informatikai szektorra a gyors megtérülés, a rövid ciklusok jellemzők a technológia rohamos fejlődése miatt. Itt mindenképp figyelmeztető jel a cég számára a jövőbeli döntései miatt.