Kde čerpat informace

Gikopoulou, N. (ed.) Průvodce kariérou pro školy – zpráva o efektivním kariérovém poradenství. Praha: Dům zahraniční spolupráce, 2012.

Košťálová, H., Cudlínová, M. Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století. Praha: EKS, 2015.

Košťálová, H. (ed.) Rozmanitý svět kariérového poradenství – inspirace do praxe. Praha, EKS, 2017.

Peavy, V. Sociodynamické poradenství. Praha: Dům zahraniční spolupráce, 2013.

Pýchová et al. Kariérové poradenství na každý pád. Praha: Wolters Kluwer, 2020.

Pavelková, I. Perspektivní orientace jako činitel rozvoje osobnosti. Praha: Academia, 1990.

Pavelková, I. Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: PedF UK, 2002.

Pavelková, I., Helus, Z. Způsobilost plánovat budoucnost a vzdělávací autoregulace osobnosti. In World Congress: Czechoslovakia Europe and the World War-Arts and Sciences in International Context. Prague, Bratislava, 1992.

Vitošková, V. Vztah mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací. Disertační práce. Praha: PedF UK, 2014.