Kompetence asistenta pedagoga

Tyto kompetence stanovuje třídní učitel na základě konzultace s ředitelem školy.

Důležité!
Po příchodu AP do školy by měla proběhnout schůzka třídního učitele, školního speciálního pedagoga (pokud ve škole je) a AP, na níž si společně nastaví pilíře spolupráce a komunikace.