Komunikace, spolupráce a stres

Komunikace na pracovišti

Příklad
Jak řešit konflikt s kolegou/kolegyní na pracovišti? Nabízíme následující postup a zásady, jak jednat, když vznikne krizová situace, hrozí riziko přímého konfliktu.
1. Neřešte nikdy žádnou situaci ve stresu.
2. Nerozhodujte v daném okamžiku o zásadních věcech, pokud to není nezbytně nutné.
3. Pomalu se nadechněte, vydechněte, v duchu napočítejte do deseti předtím, než budete reagovat (například na nespravedlivé obvinění).
4. Jste-li v místnosti a cítíte napětí či hněv, raději vstaňte, omluvte se a vzdalte se někam, kde budete sami (projděte se, otevřete okno, jděte „na vzduch“…).
5. Pokud je to možné, například se na toaletě osvěžte vodou, napijte se. Rozmyslete si, jaké zaujmete stanovisko po návratu.
6. Přemýšlejte, zda má cenu v dané vyhrocené chvíli situaci nějak zásadně řešit. Pokud ano, navrhněte řešení.
7. Pryč s pocity a emocemi, jednejte věcně, konkrétně. Využívejte prvků asertivní komunikace.

Jak řešit kritiku své osoby na pracovišti / rodičem? Opět se můžete držet následujícího postupu: