Konfliktní osoby

Některé nejčastější důsledky jejich vlivu:
■ stres a syndrom vyhoření v práci s konfliktními lidmi;
■ vysoké riziko a nebezpečí – z pohledu školy ohrožující chování;
■ špatná pověst a renomé školy;
■ ohrožení chodu dosud fungujících systémů;
■ znevážení práce, hodnot, výsledků ostatních;
■ útoky cílené na nejcitlivější místa – neetické chování;
■ vysoce neefektivní spolupráce – nemožnost sdílení, spolupráce, vzájemné podpory;
■ další specifické potíže.

Charakteristika konfliktních lidí

 • Toxičtí lidé = nebezpeční lidé (pro vás, vaše zdraví, vaši sebedůvěru, vaše vztahy a také vaši celkovou výkonnost) 
  Jde bez nadsázky o skutečně nebezpečné osoby, a proto je opatrnost a obezřetnost při jednání s nimi vždy na místě. Jistá lehká „paranoia“ se hodí, protože nikdy nevíte, co od nich opravdu můžete čekat. Pokud jste již takovouto osobu odhalili, pak je dobré například mít při jednání vždy svědka. Zde se „férovka“ nevyplácí.
 • Fungují jako chřipka. Chování konfliktních osob je do jisté míry nakažlivé. Vzbuzují kolem sebe jednak nedůvěru, jednak vykazují nízkou míru respektu k druhým. Jenže toto chování se postupně jako klima rozšíří na ostatní osoby kolem nich. Nikdo pak nevěří nikomu a dává to více méně otevřeně najevo. V takovémto prostředí se špatně pracuje, zato dobře manipuluje, a to je voda na mlýn konfliktních lidí. V manipulaci jsou totiž opravdu mistry. Na rozdíl od ostatních kolegů. Před chřipkou se můžeme chránit – držet si odstup a posilovat imunitu.
 • Princip shnilého jablka. Bohužel neplatí, že sto zdravých jablíček vyléčí to jedno nahnilé v bedýnce. Naopak, to jedno shnilé poměrně rychle nakazí ta ostatní. Proto je třeba shnilé jablko dát co nejrychleji pryč. A protože to ve školách dost dobře nejde, ba je to zhola nemožné, tak je alespoň nutné to shnilé jablko izolovat. Zabalit jej a popsat. Označení shnilého jablka a vynesení jeho počínání na světlo alespoň do určité míry eliminuje jeho „nakažlivost“.
 • Fungují jako citoví a energetičtí upíři. Práce, jednání i očekávaný kontakt s těmito osobami je hlavně psychickou zátěží. Ubírají optimismus, chuť i energii. Vytváří stres a tlak na nadřízené i na ostatní kolegy.
 • Ve svých problémech se vyžívají, ale neumí je řešit. 
  Jedna z forem nebezpečí spočívá v tom, že problémoví lidé ve všem vidí problém, a to i tam, kde na první pohled není. Pokud tam totiž není, tak jej dodají. Zaměřují se na vyhledávání problémů, nikoliv na jejich řešení a odstraňování. Tomu naopak cíleně brání a jakoukoliv činnost zaměřenou na řešení problémů podkopávají. Umí vytvářet a vyhledávat problémy rychleji, než je jejich okolí umí a může řešit. I zde platí, že „stokrát nic umořilo vola“.
 • Zodpovědnost za své problémy hází na jiné (na vás)
  Konfliktní osoby mají vždy po ruce nějakou výmluvu, objektivní příčinu, důvod, proč to nejde, ale také zdůvodnění, kdo za to může. Nikdy od nich neuslyšíte, že to zavinili sami nebo že to mohou vyřešit právě oni.
 • Jsou „nenáhledoví“ – postrádají zdravou sebereflexi = nelze jim nic vysvětlit.
  Jinými slovy sami sebe vidí jako vzorné, bezproblémové a ideální, kdežto u druhých vidí všechny chyby, a to i takové, které tam mnohdy ani nejsou. Kritizovat zvládají bravurně.
 • Zneužívají naši slušnost proti nám. Problémoví lidé mají jednu silnou zbraň, kterou nemůžeme porazit a kterou nás vždy spolehlivě dostanou. Je to naše slušnost. Zkrátka nikdy nebudeme dost tvrdí a bezohlední jako oni, abychom si vynutili respekt a poslušnost. A když přitvrdíme ve svém jednání a jsme důraznější a nekompromisněji trváme na svém (ne neeticky), tak i oni bez okolků přitvrdí, a tak opět zvednou laťku neslušnosti do takové výše, že na ni nedosáhneme.
 • Svoje problémy vydávají za přednost.Umí se mistrně nejen vymlouvat, ale také jakoukoliv svoji slabinu vydávat za svoji výhodu a přednost. A současně i špatné nebo polovičaté výkony tak „opentlit“ a prodat, až přechází zrak. Navíc se vždy najdou lidé, kteří jim to věří.