Konkrétní čísla z praxe

Ve školním roce 2016/2017 bylo České školní inspekci zasláno 43 177 záznamů o úrazech. V porovnání s předcházejícím školním rokem je to o 1529 více, nárůst činí 3,7 %, což odpovídá trendu posledních tří let. Tento nárůst počtu hlášených úrazů může znamenat skutečně vzrůstající úrazovost ve školách související se snižujícími se pohybovými dovednostmi dětí a žáků, a naopak s rostoucí tendencí k jejich obecně rizikovějšímu chování.

Může však být způsoben také stále pečlivějším a zodpovědnějším přístupem pedagogů, kteří hlásí raději i drobné incidenty, u nichž by dříve nepředpokládali možnost odškodnění. Celkový index úrazovosti (počet úrazů na 100 žáků) je 2,3 a nejvyšší absolutní počet úrazů vykazují základní školy.

Úrazovost ve školním roce 2016/2017

Sledované ukazateleDruh školyCelkemIndex v kraji
VOŠjiné
Úrazy celkempočet1 63526 83211 048383 62443 177
index úrazovosti*0,53,02,70,2x2,3
Úrazovost v krajích**Praha1351 7191 04122783 1751,4
Středočeský1812 25975712613 4591,5
Jihočeský1001 9545612382 8532,5
Plzeňský1071 60066771752 5562,6
Karlovarský21604271799752,0
Ústecký982 03189252903 3162,3
Liberecký611 2583781191 8162,4
Královéhradecký901 55467012702 5852,5
Pardubický811 66993982082 9053,1
Vysočina782 02779342773 1793,5
Jihomoravský2492 7711 16144424 6272,2
Olomoucký1031 83585532693 0652,7
Zlínský1231 82568122802 9112,8
Moravskoslezský2083 7261 38214385 7552,8
Nejvyšší frekvence**měsícúnor9,812,012,47,912,312,0
leden10,511,312,515,810,411,5
den v týdnuúterý22,022,423,713,220,422,5
středa20,420,921,226,321,120,9
hodina11.-12. hod.22,022,423,713,220,422,5
zraněná část tělaruka38,548,743,231,643,246,4
noha12,630,238,247,426,831,3
hlava34,712,17,85,319,312,4
jiné12,76,17,22,68,26,8
činnostTV – skupin. činnost3,135,844,926,37,134,5
přestávka1,323,68,07,94,217,2

* Index úrazovosti = počet úrazů na 100 osob příslušné školní populace.
** Podíly ve školách a krajích jsou uvedeny v %, dílčí i celkové počty a indexy v absolutních číslech.

Zdroj: výroční zpráva České školní inspekce 2016/2017

Důležité:
Nárůst počtu zaslaných záznamů o školních úrazech je způsoben především tím, že se školy oprávněně obávají, zda úraz nebude mít případné následky nebo nepovede k absenci, a raději zapisují do knihy úrazů každý, i drobný, úraz. Žák absentuje nejen z důvodu úrazu, což škola nemůže ovlivnit, ale také kvůli rodičům (zákonní zástupci využívají práva na sepsání Záznamu o úraze, aniž žák měl absenci delší než dva dny).