Kontrolní cvičení

Nyní si můžete ověřit, zda jste předchozímu textu zcela porozuměli. Pokračujte v úpravách dokumentu z 1. lekce.

  1. Do levé části zápatí každé stránky (kromě první) vložte text Oddíl a za něj pole s číslem aktuálního oddílu.
  2. Za posledním odstavcem dokumentu vytvořte nový odstavec s textem „Více informací o spirálovém modelu se dozvíte v kapitole na straně.“ Za slovo kapitole v uvedené větě vložte křížový odkaz na název kapitoly 1.2 a za slovo straně vložte křížový odkaz na číslo stránky této kapitoly.
  3. Z tabulky na straně 36 vytvořte novou záložku pojmenovanou Tabulka.
  4. Na straně 8 vložte za druhý odstavec obsah záložky Tabulka.
  5. Vyhledejte čtvrtý obrázek (od začátku dokumentu) a vytvořte z něj hypertextový odkaz. Jako cíl odkazu uveďte adresu webové stránky forum-media.cz.
  6. K hypertextovému odkazu přidejte titulek s textem Nakladatelství Forum.
  7. Ke všem obrázkům v dokumentu přidejte titulek Obrázek s automatickým číslováním, bez popisného textu. Titulek umístěte pod obrázek.
  8. Na druhé stránce dokumentu (druhý oddíl) vygenerujte na základě odstavců formátovaných styly Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3 obsah, který bude mít tři úrovně. Použijte Formální formát obsahu.
  9. Pod obsah dokumentu na straně 2 vložte text „Seznam obrázků:“. Pod ním vygenerujte seznam všech obrázků v dokumentu, včetně čísla stránky.
  10. Za druhý odstavec na straně 27 vložte pole s celkovým počtem slov v dokumentu.