Kontrolní test

Nyní si můžete ověřit, zda jste předchozímu textu zcela porozuměli. Správné řešení vám zašleme současně s další lekcí.

 1. V programu PowerPoint otevřete prezentaci s názvem lekce_cvičení_zdroj.pptx. Na osmý snímek s nadpisem Závěr vložte z galerie Klipart zvuk Potlesk.
 2. Na pátý snímek s nadpisem Metodika vložte z galerie Klipart libovolný videoklip, který se týká vědy.
 3. Na druhém snímku s nadpisem Obsah vytvořte z položek odrážkového seznamu dynamický obsah (pomocí hypertextových odkazů). Každá položka seznamu odpovídá nadpisu určitého snímku prezentace.
 4. Na prvním (úvodním) snímku prezentace vytvořte z textu E-mail hypertextový odkaz na e-mail. Použijte e-mailovou adresu office@forum-media.cz a text DOTAZ jako předmět zprávy.
 5. Na devátém snímku prezentace s nadpisem Použité zdroje vytvořte z textu odkaz na uvedenou webovou stránku.
 6. Zobrazte předlohu snímků a přibližně do pravého dolního rohu vložte čtyři tlačítka akcí tak, aby se zobrazila na všech snímcích prezentace kromě úvodního. Použijte předdefinovaná tlačítka akcí (Začátek, Předchozí, Následující a Konec) ze seznamu obrazců a nastavte jim příslušný typ akce. Upravte velikost tlačítek tak, aby každé mělo výšku i šířku 1,5 cm.
 7. V předloze snímků vložte přibližně do levého dolního rohu libovolný obrázek domu tak, aby se zobrazil na všech snímcích kromě úvodního. Přiřaďte obrázku akci, která zajistí, že po klepnutí na obrázek myší bude uživatel přesměrován na druhý snímek s nadpisem Obsah. Poté předlohu snímků zavřete.
 8. Všem snímkům prezentace nastavte přechod s názvem Krychle.
 9. Na šestý snímek prezentace s nadpisem Použité nástroje vložte libovolný sloupcový graf (použijte výchozí nastavení hodnot a vlastností grafu). Podle potřeb upravte velikost grafu tak, aby byl text na snímku dobře čitelný. Vytvořte animaci částí grafu po jednotlivých řadách. Použijte úvodní animační efekt s názvem Přílet a zahajte animaci vykreslením pozadí grafu.
 10. Na čtvrtý snímek prezentace s názvem Cíle projektu vložte z galerie Klipart dva obrázky – do levé části libovolný obrázek telefonu, do pravé části libovolný obrázek skupiny lidí:
  • Obrázku lidí nastavte animační efekt Pulz (skupina efektů Zdůraznění). Animační efekt se spustí ihned po zobrazení snímku.
  • Obrázku vpravo nastavte libovolnou animaci / dráhu pohybu, která bude končit u obrázku lidí vpravo. Druhá animace se spustí dvě sekundy po skončení té první.