Kontrolní test

Nyní si můžete ověřit, zda jste předchozímu textu zcela porozuměli. Správné řešení vám zašleme současně s další lekcí.

  1. Na čtvrtý snímek prezentace vložte obrázek traktoru z galerie Klipart. Vložený obrázek překlopte vodorovně.
  2. Na osmý snímek prezentace vložte pomocí zástupného symbolu fotografii podle vlastního uvážení. Upravte kontrast obrázku na +20 %. Jas obrázku ponechte beze změny.
  3. Na druhý snímek prezentace vložte dva obrazce: oranžové slunce a modrý mrak. Upravte pozici obou obrazců tak, aby mrak překrýval alespoň polovinu hvězdy.
  4. Přesuňte obrázek slunce do popředí tak, aby se nacházel před obrazcem mraku, a z obou obrazců vytvořte skupinu.
  5. Doprostřed třetího snímku prezentace vložte obrazec plné šipky směřující nahoru. Upravte velikost šipky tak, aby měřila 11 cm na výšku a 5 cm na šířku.
  6. U obrazce šipky změňte barvu (souvislé) výplně. Použijte barvu s kódem 164, 36, 103 (v barevném modelu RGB). Nastavte průhlednost tohoto obrazce na 30 %.
  7. Otevřete předlohu snímků a do levého horního rohu vložte obrazec kříže tak, aby se zobrazil na všech snímcích prezentace. Předlohu zavřete. Pouze na pátém snímku prezentace obrázek kříže skryjte.
  8. Do levého obsahu na šestém snímku vložte pomocí zástupného symbolu tabulku, která bude mít čtyři sloupce a pět řádků. Do pravého obsahu na šestém snímku vložte pomocí zástupného symbolu graf. Použijte skupinový sloupcový typ grafu a potvrďte hodnoty zobrazené v tabulce programu Excel.

  1. Všem sloupcům datové řady č. 3 nastavte vzorkovou výplň podle vlastního uvážení. Legendu grafu zobrazte dole (pod grafem). Hlavní jednotky na hlavní svislé ose nastavte na 0,5.
  2. Na pátý snímek prezentace vložte diagram. Jako typ diagramu použijte Cyklus – Základní koloběh. Upravte diagram tak, aby obsahoval celkem dvanáct kruhových obrazců. Dovnitř obrazců vložte postupně ve směru hodinových ručiček čísla 1 až 12 tak, aby diagram připomínal hodiny.