Kontrolní test – Základní předpoklady

Nyní si můžete ověřit, zda jste předchozímu textu zcela porozuměli. Vyplněný test si nezapoměňte na konci uložit! Správnost svých odpovědí si ověříte v druhé lekci.