Kontrolní test

Nyní si můžete ověřit, zda jste předchozímu textu zcela porozuměli. Správné řešení naleznete v poslední kapitole.

  1. V programu PowerPoint otevřete upravenou prezentaci z třetí lekce s názvem lekce_cvičení_zdroj.pptx. V prezentaci vytvořte vlastní prezentaci ze snímků 5 (Metodika), 6 (Použité nástroje) a 8 (Závěr). Vlastní prezentaci pojmenujte Zkrácená a dialog Vlastní prezentace zavřete.
  2. Spusťte projekci celé prezentace. Pomocí zvýrazňovače a pera vložte na sedmý snímek s nadpisem Vlastní řešení rukopisné poznámky. Žlutou barvou zvýrazněte text v průběhu výzkumu a červenou barvou pera podtrhněte slovo fotodokumentaci. Po skončení projekce ponechte v prezentaci své rukopisné poznámky.
  3. Do vlastní prezentace s názvem Zkrácená přidejte první (úvodní) snímek z hlavní prezentace a ve vlastní prezentaci jej přesuňte na první pozici.
  4. Nastavte vlastnosti prezentace tak, aby se při projekci zobrazovaly pouze snímky vlastní prezentace s názvem Zkrácená.
  5. Vytvořte automatickou projekci prezentace. Každému snímku prezentace ručně nastavte časování tak, aby se během projekce zobrazoval po dobu čtyř sekund. Automatickou projekci s nastaveným časováním vyzkoušejte.
  6. Na konec prezentace vložte pátý snímek z prezentace, kterou jste vytvořili v druhé lekci tohoto kurzu. Na snímku by se měl nacházet diagram připomínající ručičkové hodiny.
  7. Pouze šestý snímek prezentace s nadpisem Použité nástroje uložte jako rastrový obrázek ve formátu PNG. Soubor pojmenujte png.
  8. Nastavenou projekci prezentace uložte ve formátu prezentace, která je určena pro předvádění. Soubor pojmenujte ppsx.
  9. Připravte tiskové podklady ke všem snímkům prezentace. Zvolte rozložení Šest snímků vodorovně s orientací na výšku. Upravte záhlaví a zápatí tiskových stran tak, aby se v levé části zápatí zobrazovalo vaše jméno a v pravé části zápatí číslo stránky.
  10. Připravené tiskové podklady vytiskněte do souboru ve formátu PDF (vytvořte soubor v tomto formátu). Soubor pojmenujte pdf.