Középszintű szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása

A gazdálkodó szervezeteknél a tűzvédelmi szakágazatban munkát végzők közül legalább középszintű szakképesítéssel rendelkező személyt kell minimum havi 8 órában foglalkoztatni a következő esetekben:

  • a gazdálkodó szervezet fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy 1000 litert, de legfeljebb 5000 kg vagy 5000 liter, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet, 
  • a gazdálkodó szervezet mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol, és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
  • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet vagy bérel,
  • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
  • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
  • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik, és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.