Manipulace s grafickými objekty

Úprava velikosti a ořez

Poté co na snímek vložíte obrázek či klipart, budete většinou muset upravit jeho velikost a pozici na snímku. Pokud na vložený obrázek klepnete myší, zobrazí se na jeho okrajích úchopové body, jejichž přetažením lze měnit relativní velikost obrázku. Chcete-li nastavit přesnou výšku a šířku obrázku, přepněte na kartu Formát a ve skupině Velikost zadejte přesné hodnoty do polí Výška a Šířka.

Vložený obrázek je možné přímo na snímku oříznout. Označte obrázek a přepněte na kartu Formát. Ve skupině Velikost klepněte na tlačítko Oříznout. Na okrajích obrázku se objeví úchopové body, které přetáhnete myší, čímž definujete velikost ořezového okna. Výsledek potvrdíte stiskem klávesy Enter.

Poznámka: Obrázek můžete oříznout také na určitý poměr stran. Klepněte na dolní část tlačítka Oříznout, v rozbaleném seznamu zvolte příkaz Poměr stran a v dalším seznamu vyberte konkrétní poměr (např. 4 : 3 na šířku).

Pokud potřebujete obrázek oříznout na přesně stanovené rozměry, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz Formát obrázku. V dialogovém okně přepněte do části Oříznout a ve skupinovém rámečku Umístění oříznutí vložte do číselníků Šířka a Výška přesné rozměry ořezového okna.


Zobrazení pravítka, mřížky, vodítek

Dobrými pomocníky při řešení kompozice grafických objektů na snímcích jsou pravítko, mřížka a vodicí linky. Pomocí pravítka snadno změříte vzdálenost mezi objekty, mřížka vám je pomůže zarovnat a vodicí linky slouží například pro snadné nalezení středu objektu. Přepněte na kartu Zobrazení a ve skupině Zobrazit zaškrtněte políčka Pravítko, MřížkaVodítka.

Poznámka: Pokud klepnete na tlačítko Nastavení mřížky v pravém dolním rohu skupiny Zobrazit, otevře se dialogové okno Mřížka a vodítka. Zaškrtávací políčka ve skupině Přichytit vám umožní Přichytit objekty k mřížce nebo Přichytit objekty k jiným objektům.

Poznámka: Pokud si přejete, aby se například vodítka zobrazovala po každém spuštění aplikace PowerPoint, zaškrtněte v dialogu Mřížka a vodítka políčko Zobrazit vodítka na obrazovce a klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

Rozmisťování grafických objektů na snímku

Pozici grafických objektů na snímku můžete nastavit velmi přesně. Klepněte na obrázek pravým tlačítkem myši a v rozbalené místní nabídce zvolte příkaz Velikost a umístění. Otevře se dialogové okno Formát obrázku, ve kterém přepnete do části Pozice. Ve skupinovém rámečku Umístění na snímku upravíte hodnoty v číselnících Vodorovně a Svisle a vyberete položku ze seznamů Od (např. 1 cm od levého horního rohu).

Důležité

Pozici grafických objektů na snímku můžete měnit také pomocí nástroje Zarovnat.

Označte obrázek myší a na kartě Formát klepněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Zarovnat. V dalším seznamu pak vyberte požadovaný způsob zarovnání (např. Zarovnat doleva, Zarovnat na střed, Zarovnat nahoru, Zarovnat doprostřed atd.).