Medikace a zdravotnické úkony ve školství – horečnaté a záchvatové stavy

Kompetence pedagoga v této oblasti stanovuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Podle § 11 tohoto zákona lze zdravotní služby poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb.

Důležité!
Pedagogický pracovník není zdravotnickým pracovníkem a podmínku stanovenou zákonem o zdravotních službách nesplňuje.

Pedagogický pracovník může podat medikaci pouze v případech bezodkladné první pomoci. Jedná se například o situace spojené se záchvatovými onemocněními.

Nejedná se tedy o situace spojené s horečnatými stavy způsobenými přenosem infekce (rýma, kašel, zánětlivé procesy v očích a podobně).

Důležité!
Pedagogický pracovník ani provozní zaměstnanec nesmí dítěti podat medikaci tišící horečnatý stav, a to ani v případech telefonické intervence zákonného zástupce. Důvodem je riziko vzniku náhlé alergické reakce či „utišení“ nebo zpomalení projevů vzniklého onemocnění.

Doporučujeme následující postup:

  1. Kontaktovat zákonného zástupce dítěte/žáka, který by měl dítě neprodleně vyzvednout a zajistit lékařskou péči.
  2. Pokud není možné, aby zákonný zástupce dítě/žáka neprodleně vyzvedl, měla by to učinit osoba pověřená zákonným zástupcem. Nutné však je, aby tato osoba byla uvedena v tzv. pověření.
  3. Pokud není možné, aby dítě/žáka vyzvedl zákonný zástupce či jiná, zákonným zástupcem pověřená osoba, pak má škola povinnost zajistit lékařskou péči, tedy kontaktovat ZZS.

Infekční choroby ve škole

Z důvodu vazby na legislativní rámec vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009, škola nesmí poskytovat medikaci v případech onemocnění spadajících do kategorie „infekčních“. Není tedy možné vyhovět požadavkům zákonných zástupců na podání medikace v případech rýmy, kašle, nevolnosti, zvracení, průjmu a podobných.