Metody, pomůcky a hry v MŠ

Jak pracovat s dětmi na plnění výše uvedených cílů a pomoci jim otvírat dveře do vlastní budoucnosti?

Nabízíme aktivity, které jsou jednoduché, srozumitelné pro učitele či výchovné poradce, kariérové poradce a materiály k nim jsou snadno dostupné. Lze je bez problémů realizovat v běžném režimu mateřské školy.

Doporučení: Využijte dětskou kreativitu, otevřenost a zájem o vše, co se dotýká „jejich světa“.

TIP 1: Zařadit do výuky práci s běžně dostupnými materiály (hračky, knížky, hry) reflektující svět práce, využít lze cokoli, co je aktuálně na trhu.  

Miniknihy povolání z edice Albi (kouzelné čtení) – Lékař, Zvěrolékař, Policista, Učitel

Hrací box Malý veterinář z edice Pojď si hrát

Traini, A. Povolání a řemesla. Praha: Fragment, 2019.

Fougerová, I. Kdo co dělá? Moje první encyklopedie Larousse. Praha: Mladá Fronta, 2016.

Příklady otázek pro práci s knihami a hrami na témata povolání:

a) Co dělá člověk na obrázku?

b) Co k tomu potřebuje?

c) Jak asi vypadá jeho den?

d) Co všechno musí umět?

e) Zahrajeme si na rozhovor: Jedno dítě může být veterinář, druhé například majitel nemocného zvířete – děti předvádí rozhovor v ordinaci, pedagog napomáhá s otázkami a odpověďmi.

– Znáš někoho z okolí, kdo tuto práci dělá?

– Jaké by to bylo, kdybys tuhle práci dělal ty, až budeš velký/á?

TIP 2 Využít inspirace (a dominantní styl učení se nápodobou) od blízkých a známých osob:

Příklad:

a) Ukazovat a popisovat dětem, co dělají jednotlivé osoby v mateřské škole (učitelé, kuchař/ka, ředitel/ka, uklízeč/ka).

b) Využít různorodosti profesí z řad rodičů či blízkého okolí MŠ („Den s…“).

c) Využívat pohádky jako zdroj rozhovoru o profesích a činnostech, které se tam objevují.

TIP 3 Zapracovat na rozvoji rozhovoru s dětmi na téma povolání

Příklady inspirativních otázek:

a) Co dělá maminka/tatínek/, babička/dědeček, když jsou v práci?

b) Byl ses u někoho v práci podívat? Jak to tam vypadalo? Co tam lidé dělali?

c) Myslíš, že bys to uměl v dospělosti také? Co bys potřeboval umět?

d) Kdybys mohl být čímkoli na světě, co by to bylo? Co se ti na tom líbí?

TIP 4 Využít dětskou kresbu

1) pro seznamováním se světem činností a povolání:

a) děti kreslí po krátké diskusi různé lidské činnosti

b) výstava obrázků na téma lidské činnosti a povolání

c) spontánní diskuse nad obrázky

2) pro rozvoj orientace na budoucnost

a) dětí kreslí samy sebe, až budou velcí

b) prostřednictvím kresby se učí, co znamená MINULOST (kresbou vyprávíme příběh, který se už stal), co PŘÍTOMNOST (děti kreslí samy sebe ve školce, doma, na hřišti) a BUDOUCNOST (děti kreslí na téma: už jsem ve škole, už jsem dospělý apod.)

c) volná kresba na téma „Jak vypadá svět v budoucnosti“

TIP 5 Využít portfolio

a) každé dítě má v MŠ vytvořeno portfolio (na některých MŠ fungující praxe), kde je oddíl věnovaný i silným stránkám dítěte (již v předškolním věku můžeme u dětí sledovat vlastnosti a dovednosti, které v budoucnu ovlivňují to, jakým vzdělávacím a profesním směrem se bude ubírat, pro příklad: komunikativnost, empatie, samostatnost, přemýšlivost, kreativita aj.)

b) ideální je na portfoliu spolupracovat i s rodiči dětí (svět rodiny je pro dítě v předškolním věku stále nejsilnějším zdrojem)

c) s dětmi samotnými portfolio několikrát za rok „procházet“, dítě tak může vidět důkazy toho, co už umí, co se naučilo a v čem je šikovné.