Možnosti vkládání dynamického textu

Vkládání dynamického textu do záhlaví a zápatí

Určité údaje, jako například číslo snímku nebo datum a čas, je vhodné do snímku vkládat ve formě dynamického textu, který bude možné průběžně aktualizovat.

Důležité

Ve výchozím stavu neobsahuje záhlaví a zápatí žádné údaje. Základní předloha všech snímků prezentace obsahuje v zápatí textová pole pro datum, text a číslo snímku.

Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na tlačítko Záhlaví a zápatí. Otevře se dialogové okno Záhlaví a zápatí, ve kterém přepnete na kartu Snímek. Na této záložce pak naleznete ve skupinovém rámečku Na snímku bude potřebné nástroje pro úpravy (datum a čas, číslo snímku, text zápatí).

Poznámka: Bývá zvykem nezobrazovat údaje umístěné do záhlaví a zápatí na prvním snímku prezentace, čehož docílíte tak, že v dialogovém okně Záhlaví a zápatí zaškrtnete na kartě Snímek políčko Nezobrazovat na úvodním snímku.

Pokud potřebujete údaje v záhlaví a zápatí snímků, poznámek či podkladů odstranit, zobrazte dialogové okno Záhlaví a zápatí a na příslušné záložce zrušte zaškrtnutí všech políček.


Vložení data a času do textového pole

Datum a čas můžete vložit buď do zápatí snímku, nebo jako součást jeho obsahu. V obou případech si můžete vybrat, zda budou mít tyto údaje formu statického (neměnného) textu, nebo formu textu dynamického, který lze průběžně aktualizovat.

Chcete-li do snímku vložit datum nebo čas, označte požadovaný snímek a klepněte myší do určitého místa textového pole. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na tlačítko Datum a čas. Otevře se dialogové okno Datum a čas, ve kterém nejprve vyberete položku Čeština ze seznamu Jazyk. V poli Dostupné formáty označíte určitou položku data a/nebo času.

Důležité

Nezapomeňte zaškrtnout políčko Aktualizovat automaticky, které zajistí, že pole s datem nebo časem bude možné aktualizovat. V opačném případě vložíte do snímku obyčejný statický text.