Možnosti vkládání speciálních znaků a symbolů

Vkládání symbolů, které se nenacházejí na klávesnici

Základním nástrojem pro vkládání speciálních znaků a symbolů (např. €, ©, ™), které nenajdete na klávesnici, je v textovém editoru Word dialogové okno Symbol. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Symboly na tlačítko Symbol. Pokud znak, který si přejete vložit, nenajdete přímo v nabízeném seznamu, zvolte příkaz Další symboly. V dialogovém okně nejprve vyberte na kartě Symboly typ písma. V tabulce pak vyhledejte symbol, který si přejete vložit, a poklepejte na něj levým tlačítkem myši.

Poznámka
Netradiční a zajímavé obrázkové symboly obsahují písma Wingdings a Wingdings 2. Písmo Wingdings 3 zvolte v případě, že chcete vkládat různé druhy šipek.

Vkládání symbolů pomocí kódů ve znakových sadách ASCII a UNICODE

Všechny znaky můžete rychle vkládat pomocí klávesových zkratek. Musíte však znát číselný kód znaku v určité znakové sadě. Nejčastěji se používají kódy znaků ze znakových sad ASCII a UNICODE.

Chcete-li vložit znak pomocí jeho kódu ve znakové sadě ASCII, stiskněte klávesu Alt a příslušný číselný kód zadejte na numerické klávesnici (např. znaku @ odpovídá ve znakové sadě ASCII kód 64). Chcete-li vložit znak pomocí jeho kódu ve znakové sadě UNICODE, vložte nejprve příslušný číselný kód, označte jej myší a stiskněte kombinaci kláves Alt+X (např. znaku @ odpovídá ve znakové sadě UNICODE kód 0040).

Důležité!
Nezapomeňte, že většina znaků má v různých znakových sadách různé číselné kódy. Například symbol měny € (euro) vložíte hned několika způsoby: stiskem kláves Alt+Ctrl+E, stiskem kláves AltGr+E, stiskem klávesy Alt a zadáním číselného kódu 128 či vložením číselného kódu 20AC, jeho označením a stiskem kláves Alt+X. Je jen na vás, který způsob vám nejvíce vyhovuje.

Vkládání speciálních znaků

Při tvorbě dokumentu byste měli respektovat nejen gramatická, ale i typografická pravidla, která určují například sazbu speciálních znaků (pomlčky, spojovníky, výpustky či různě dlouhé mezery). Speciální znaky můžete vkládat i v programu Word. Naleznete je v dialogovém okně Symbol na kartě Speciální znaky. Speciální znak vložíte buď poklepáním na příslušnou položku v seznamu, nebo pomocí klávesové zkratky.

Typografická pravidla udávají, že se na koncích řádků nesmí vyskytovat osamocené jednopísmenné předložky (zejména s, z, v, k). Proto je potřeba je v dokumentu svázat s následujícím slovem pomocí pevné (též nezlomitelné) mezery, která představuje jeden z nejčastěji vkládaných speciálních znaků.

Vkládá se například mezi dvě slova, která potřebujete svázat do jednoho nedělitelného celku, tak aby nedošlo k jejich rozdělení na konci řádku; mezi číselnou hodnotu a symbol měny (např. 100 Kč); nebo mezi titul a jméno (např. Mgr. Jiří Zapletal).

Důležité!
Pevnou mezeru vložíte nejrychleji pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+mezerník.

Řada uživatelů netuší, jaký je rozdíl mezi spojovníkem a pomlčkou:

  • Spojovník (-) se používá ke spojení dvou slov nebo složených výrazů
    (např. česko-anglický slovník, Praha-Libeň). Zapisuje se mezi dvě slova bez mezer a vkládá se také při dělení slov na konci řádku. Uživatelé jej většinou chybně používají místo pomlčky (–, alt+0150) či znaménka minus (−, alt+8722).
  • Pomlčka se používá k oddělení částí textu nebo místo čárky, nuly či neznámé hodnoty. Vizuálně je delší než spojovník a z obou stran se (většinou) odděluje mezerami. V textu můžete také vložit dva po sobě následující spojovníky a program Word je automaticky nahradí za pomlčku.

Důležité!
Pokud použijete pomlčku ve smyslu rozsahu hodnot (místo výrazů od… do…), bude se vkládat mezi slova bez mezer (např. 1989–2009).

Pokud zapisujete například stupně, je nutné oddělit číselnou hodnotu od symbolu jednotek čtvrtinovou mezerou (např. 10 °C). Tu vložíte pomocí dialogového okna Symbol, ve kterém na kartě Speciální znaky poklepete na položku ¼ dlouhá mezera. V případě stupňů se mezera nevkládá pouze v případě přídavného jména (např. 10° pivo = desetistupňové).