Na co se během kontrol zaměřit

Význam kontroly je nesporný, díky ní se může škola rozvíjet správným směrem, nedochází k nežádoucím jevům nebo jsou rychle odstraněny dříve, než se stanou přímo ohrožujícími.

Faktem zůstává, že kontrolní činnost není příliš oblíbená, a to jak u vedení škol, tak u ostatních zaměstnanců. To vede k tomu, že je kontrola na školách bagatelizována, podceňována a vykonávána formálně. Je to způsobeno i tím, že rozsah práce ředitelů je opravdu velký a oni často „neví, kam dřív skočit“. Navíc na rozdíl od soukromých firem nemají k dispozici kontrolní oddělení, v administrativě mají oporu pouze u jednoho či dvou pracovníků (jen některé skutečně velké školy o počtu žáků blížícím se tisícovce jich mají o něco málo více), kteří sami mají obrovské množství práce.

Kontrola se pak jeví v záplavě administrativy jako zbytná a je odsouvána na chvost povinností. Pokud mají kontrolu provádět pedagogičtí pracovníci (například v kabinetech či učebnách), berou to jako vyloženě zatěžující a zbytečnou práci, kterou vykonávají jen s krajním odporem.

Nicméně je třeba říci, že i přes výše zmíněné skutečnosti by mělo vedení škol, zejména ředitelé, dbát na provádění kontrol všech činností a součástí školy.