Na závěr lekce

Pojďme se ještě na závěr podívat na to, jak efektivně pracovat s informacemi o našich klientech. Bez diskuse je kvalitní zabezpečení citlivých informací. Při větším množství klientů se dá volit z různých možností od excelových tabulek po sofistikované „CRM“ systémy. Zde se dají nastavit např. parametry od preferované priority řazení až po připomínání data kontaktu. Zde opět záleží na obchodníkovi samotném, jakou variantu zvolí či nastaví jeho firma.

Obchodníci ve firmách, které vlastní velké množství již zavedených nebo neoslovených klientů, si často kontaktů neváží a při každém sebemenším zádrhelu s klientem mohou mít tendenci „zkusit prostě dalšího“. Je dobré si vážit každého kontaktu, nejsou nekonečné a byly doby, kdy si každý obchodník musel procházet webové stránky a klienty hledat jednoho po druhém. Recyklace klientů je důležitou součástí naší práce, protože klient, který neměl zájem před rokem může být dnes v úplně opačné situaci.

O komunikaci a obchodu po telefonu mohu za sebe i účastníky tréninků říci, „že není věc snadná, ba myslím si, že je přímo nelehká“. Když se však přestaneme brát tak moc vážně, začneme si hrát, zkoušet, zlepšovat se a růst, nejdeme v něm uspokojení z dobře a kvalitně odvedené práce, klienti se začnou chovat jinak díky naší otevřenosti, férovosti a upřímnosti, mohu vám slíbit, že nebudete litovat vynaložené práce.

Stojí to za to.