Nedaňové výnosy a náklady

Výkaz zisku a ztráty slouží primárně pro výpočet daně ze zisku. Marně bychom v něm tedy hledali tzv. nedaňové výnosy a náklady. Příkladem nedaňových nákladů jsou např. tzv. náklady na reprezentaci (nový oblek obchodníka firmy).