Oblíbené online nástroje kariérového poradenství

Karty Points of you

Lze je využít pro jiný pohled na svoji situaci a svá témata. Jsou hravé a blízké využití karet v offline prostředí. Existují zatím v anglické verzi.

Platforma www.proskoly.cz

Nabízí mj. online dotazník Volby povolání. Je vhodná jako doplňková metoda, lze zde srovnat pohled studenta na sebe sama, rodiče a kamaráda. Škola za využívání platformy platí roční paušální poplatek.

■ Z oblasti informačních databází web www.infoabsolvent.cz

V kombinaci s databází z Národní soustavy povolání umožní studentům získat konkrétní představu o oborech a ná­sledných profesních uplatnění v životě.

■ Sdílená tabule Jamboard a podobné nástroje (např. Whiteboard apod.)

   Možnost online formy „sdílených zápisků“, využívání tabule aj.

Portál www.vysokeskoly.cz

   Portál s informacemi o vysokých školách. Aktuální informace na jednom místě.

Webové stránky jednotlivých škol (všech stupňů)

Užitečné v závěrečné fázi poradenského procesu. Žákům a stu­dentům je možné ukázat, čeho si všímat, jaké informace hledat mezi řádky a podobně. I starším studentům se velmi hodí podpora ve vyhledávání. Informaci objevit často neznamená jí zcela porozumět.

Portál www.mujzivotposkole.cz

Žáky a studenty provádí velmi snadnou a intuitivní cestou úvahami o budoucím povolání, je propojen        s aktuálními možnostmi na trhu práce (obsahuje např. i seznam povolání), ale zároveň nabízí i podklady pro pedagogy (např. pracovní listy, příručku pro kariérového poradce).

Portál www.kampomaturite.cz

Portál vzdělávací agentury AMOS nabízí informace o aktuálně otevíraných oborech VŠ studia, přípravné kurzy, poradenství (rady a články o VŠ), učebnice apod.