Odpověď na dokument pod stejným číslem

Pokud škola k jednomu doručenému dokumentu vyhotovuje jeden vyřizující dokument, může ho připojit k doručenému dokumentu a označit ho stejným číslem jednacím nebo stejným evidenčním číslem ze samostatné evidence dokumentů jako doručený dokument. Jedná se o odpověď na dokument pod stejným číslem jednacím nebo stejným evidenčním číslem ze samostatné evidence dokumentů.

  • V případě podacího deníku budou tedy doručený a vyřizující dokument zaevidovány pod jedním pořadovým číslem.
  • V případě eSSL se u doručeného dokumentu provede úkon „Založit odpověď na dokument“. Vygenerovaný vyřizující dokument (odpověď) bude mít stejné číslo jednací jako doručený dokument a oba se spojí do jedné složky/spisu.