Odpovědi na otázky z lekce: Mentoring

Jaká je úloha mentora ve firemní praxi?

Ve firemní praxi je mentoring způsobem vedení zaměstnanců. Má velký význam především ve fázi, kdy se zaměstnanec zaučuje, získává potřebné informace a zkušenosti. Úlohou mentora je tedy co nejefektivněji předat zaměstnanci znalosti a zkušenosti, seznámit ho s fungováním firmy a pomoci mu získat kontakty.

Jak se můžete stát mentorem?

Samozřejmě existují specializované kurzy pro mentory. Mentorem se stanete v okamžiku, kdy začnete tímto způsobem podporovat druhé (ať oficiálně z pověření nějaké autority, či neoficiálně). Také je dobré mít jasno v otázkách, o kterých jsme hovořili:

  • V čem jsem dobrý?
  • Co mohu předat?
  • Proč by mě měl někdo následovat?
  • Jak zvládnu okolnost, že bude lepší než já?

Co uděláte na svém prvním setkání s menteem?

Kromě pozdravu, podání ruky a otázky: „Jak se máte?“ doporučujeme se s menteem seznámit více. Zjistěte, co dosud dělal, co studoval, zda si vás vybral jako mentora, případně z jakého důvodu. Dále je dobré hovořit o tom, co je cílem vašeho setkávání. Jelikož cílů může být více, je třeba stanovit priority jejich dosažení a sestavit časový plán.

Jaký je rozdíl mezi mentoringem a koučinkem?

Mentoring je především předávání znalostí a zkušeností, zatímco koučink odstraňuje bariéry u těch, kteří již znalosti a zkušenosti mají, jen je nepoužívají v maximální možné míře.

Co musíte udělat proto, abyste mohli podporovat druhé?

Podporovat druhé můžete vždy. V jakékoliv situaci můžete někoho pochválit, zmínit, co vás zaujalo a proč.