Odpovědi na otázky z lekce: Zpětná vazba

Co dělá manažer tím, že poskytuje zpětnou vazbu podřízeným?

Manažer poskytováním zpětné vazby koriguje chování podřízeného. Kritikou se snaží eliminovat nežádoucí chování, pochvalou podporuje potřebné, očekávané chování.

Je možné, aby také manažer získával zpětnou vazbu od svých podřízených?

Samozřejmě ano. Jedná se o tzv. 360° zpětnou vazbu a vyspělý manažer si tuto zpětnou vazbu od svých podřízených sám žádá.

Jaká by měla být struktura kritiky?

I kritika by měla klást důraz na pochvalu. Obzvláště u kritiky je nutné být zcela konkrétní a kritiku směřovat k činnosti či chování, které chcete změnit, ne k osobnosti člověka.

Jaká by měla být struktura pochvaly?

U pochvaly je také důležité být konkrétní, aby měla smysl a bylo jasné, co přesně má pracovník opakovat a jak.

V čem spočívá sendvičová metoda poskytování kritiky a jaké má silné a slabé stránky?

Sendvičová metoda zpětné vazby spočívá v tom, že negativní sdělení zabalíme do positivního. Začneme tedy pochvalou, poté sdělíme, co se nám nelíbilo, a uzavřeme opět pochvalou. Při častém používání této metody může dojít k inflaci jak kritiky, tak pochvaly. Je třeba umět sdělit pochvalu i bez následné kritiky a kritiku umět sdělit povzbuzujícím způsobem.

V jakých situacích je vhodné poskytnout zpětnou vazbu metodou PVKD?

Technika PVKD je vhodná, pokud dosud jednoduchá kritika nepomohla, nedošlo ke změně nebo nápravě chování.