Odpovědi na otázky z minulé lekce

Jak se v práci projevuje labilní introvert?

Působí často na manažerských pozicích v technických oborech. Zachovává si kritický nadhled, zaměřuje se na principy a logické souvislosti. Výborně se soustředí. Může vyvolávat chladný a nepřístupný dojem, ale zároveň může být dobrým terapeutem či koučem.

Jak se v práci projevuje stabilní introvert?

Působí uvolněně. Je nad věcí. Projevuje zájem pracovat nezávisle na druhých. Má své tempo, nenechá se vyvést z míry.

Jak se v práci projevuje labilní extravert?

Prosazuje změny. Ocitá se rád v čele dění, vyvolává konflikty a tlačí druhé do akce. Lákají ho manažerské pozice, v nichž je třeba zvládnout tlaky, stresy i negativní atmosféru.

Jak se v práci projevuje stabilní extravert?

Má upřímnou radost z práce s lidmi. Povahou je spíše demokrat, zaměřuje se na vztahy
a pomoc druhým.

Co znamená vyjádření, že typologie MBTI je založena na preferencích?

Znamená to, že k určitému jednání inklinujeme (preferujeme ho).

Může mít introvert v sobě i část extravertního chování?

Samozřejmě ano. Málokdo je 100% introvert bez extravertní části.

Co znamená být introvert a jak se to projevuje?

Introvert čerpá energii z klidu. Potřebuje se soustředit bez vyrušování. Má-li prezentovat něco na veřejnosti, může si počínat stejně dobře jako extravert, jen se pak cítí víc vyčerpán.

Co znamená být extravert a jak se to projevuje?

Extravert čerpá energii z interakce s druhými. Má silnou potřebu sdílet zkušenosti, komunikovat a vyměňovat si názory. Má-li prezentovat něco na veřejnosti, je po skončení prezentace nadšen a nabit energií.

Podívejte se na tabulku, v níž je znázorněno všech šestnáct typů. Co mají společného ti v prvním, druhém, třetím a čtvrtém sloupečku?

V prvním sloupečku mají společné ST (fakta a logika). To znamená:

 • velmi dobré učení faktů, zejm. čísel
 • potřeba jasných a logických instrukcí krok za krokem
 • důvěra v minulou zkušenost (zaměření na současnost a minulost)
 • potřeba okamžité zpětné vazby

V druhém sloupečku mají společné SF (fakta a lidé). To znamená:

 • očekávání vstřícné atmosféry pro učení
 • radost z učení o věcech, které mají vliv na praktickou činnost
 • důvěra v minulou zkušenost (zaměření na současnost a minulost)
 • vyhledávání interakcí s druhými

Ve třetím sloupečku mají společné NF (možnosti a lidé). To znamená:

 • sdílení inspirací a nápadů s druhými
 • zájem o hodnoty a morální aspekty
 • očekávání flexibilního a inovativního prostředí
 • důvěra v intuici (zaměření na současnost a budoucnost)
 • snaha o nalézání souvislostí

Ve čtvrtém sloupečku mají společné NT (možnosti a logika). To znamená:

 • velmi dobré učení teoretických koncepcí
 • vytváření a zapamatování algoritmů, koncepcí a schémat
 • očekávání intelektuálně stimulujícího prostředí, inovativního přístupu
 • důvěra v intuici (zaměření na současnost a budoucnost)
 • potěšení z diskuzí a kritických analýz

Jaký typ člověka je vhodný pro zpětnou vazbu?

Každý typ je vhodný pro zpětnou vazbu. Důležité však je zvolit správný způsob jejího poskytnutí, aby byla přijata.

Proč je koučink nejvhodnější u lidí, kteří UMĚJÍ A CHTĚJÍ?

Koučinkem odstraňujeme překážky, které koučovanému jedinci brání využívat to, co umí, zná a dovede. Pokud na sobě člověk nechce pracovat a rozvíjet se, koučové s tím nic nenadělají.