Odškodňování úrazů a pojištění

Všechny právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení jsou ze zákona povinné uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu dle § 365 zákoníku práce. Avšak pozor, v případě odpovědnosti za škodu vzniklou na věcech, životě a zdraví dětí, žáků a studentů školy nejsou ze zákona nuceny sjednávat pojištění.

Odškodnění v mateřské škole:

V mateřské škole se postupuje podle občanského zákoníku. Odpovědnost má samozřejmě mateřská škola, ale pokud nad dětmi zajistí náležitý dozor a všechna zařízení a herní prvky jsou v pořádku, pak pojišťovna v případě úrazu dítěte pravděpodobně nebude muset hradit žádné odškodnění. To znamená, že pokud ředitelka mateřské školy prokáže, že zajistila náležitý dohled, tak se žádné odškodnění nebude vyplácet.

Mezi odpovědností a odškodněním je rozdíl – odpovědnost je vždy na škole, kdežto odškodnění hradí pojišťovna. Podle § 2920 a § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mateřská škola odpovídá za škodu, kterou děti způsobí jiným. Zavádí se princip, podle kterého ten, kdo zanedbal nad nezletilým dohled, odpovídá za újmu společně a nerozdílně. Dohlížející osoba plně hradí škodu v případě, kdy není odpovědný samotný škůdce, což bude v praxi většina případů mateřské školy.

Důležité:
Proto výrazně doporučujeme úrazy žáků v mateřské škole pojistit, většinou se o to postará zřizovatel školy, ale je to otázka dohody.

Příklad z praxe:

V mateřské škole šly děti s učitelkou na procházku. Cestou děvčátko zakoplo o vlastní nohu, upadlo a bohužel si vyrazilo druhý zoubek. Byl proveden náležitý dohled, děti šly v klidu, botičky měly správně uvázané a obuté. Úraz byl řádně zapsán, vyšetřen, holčička ošetřena a předána mamince, která s ní jela na zubní oddělení. Úraz však odškodněn nebyl, protože nebylo nic zanedbáno, byl prováděn řádný dohled.

Někdy se stává, že zákonní zástupci požadují odškodnění, ačkoliv se úraz ani nestal v mateřské škole. V takovém případě je nutno pečlivě dbát na prošetření, ovšem pokud k úrazu skutečně nedošlo během školní činnosti, pak je třeba důrazně trvat na tom, že ho škola odškodňovat nebude.

Příklad z praxe:

Holčička odešla z mateřské školy s tatínkem a podle paní učitelky při odchodu ze školky nejevila žádnou bolest, kulhání a v průběhu celé ho dne se jí nic mimořádného nestalo. Druhý den maminka chtěla nahlásit úraz dcery, který se podle jejich slov stal určitě ve školce. Holčička měla zlomeninu malíčku pravé nohy. Podle šetření se nakonec ukázalo, že holčička si způsobila úraz na dětském hřišti v podvečer, když byla s tatínkem. Rodiče to jen „zkusili“ protože škola je přeci pojištěná a mysleli si, že úraz odškodní.

Odškodňování úrazu v základní škole:

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, v části jedenácté Náhrada škody (§ 248–§ 275) a v části čtrnácté Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 391) zpřesňuje odpovědnost za škodu žáků základních a středních škol a studentů vysokých škol.

Odpovědnost patří plně škole a je to stejné jako s úrazy zaměstnanců. Zde je nutnost zajistit pojištění odpovědnosti za úrazy v minimální výši 5 milionů. Většinou je pojištění řešeno ve spolupráci se zřizovatelem. Dnešní vyplacená odškodnění se mohou pohybovat v daleko větších částkách.

Pokud by se výše uvedený úraz s vyraženým zubem stal v základní, střední nebo vyšší škole, byl by odškodněn, ačkoliv škola nemusela porušit žádné předpisy.

Praktická rada:
Zjistěte, jak máte nastavené pojistky a poraďte se o nejvhodnějších možnostech, pro odškodnění školních úrazů.