Office – jak na revize a tisk jejich seznamu

Revize jsou v podnikovém prostředí jednou z nejvíce využívaných funkčností Wordu. Jejich cílem je zajistit, aby dokument mohlo upravovat více osob, přičemž se vždy pozná, kdo úpravu provedl, a co přesně změnil. Úpravy od více osob zpřehledňuje, že jsou jim Wordem přiděleny různé barvy.

Praktický postup

Na ukázkovém dokumentu přejdeme do záložky Revize, a nejprve zapneme pod ikonou Sledovat změny volbu Sledovat změny (tak, aby byla vyznačena jako vybraná). (Totéž je možné dosáhnout klávesovou zkratkou CTRL + SHIFT + ) ).

snímek obrazovky

Potom se již veškeré prováděné změny automaticky vyznačují barevně (nový text), nebo barevným přeškrtnutím (zrušený text):

snímek obrazovky

Při najetí na určitou barvu textu se nám v bublině zobrazí, kdo příslušnou revizi prováděl.

Uživatelé též mohou volbou Nový komentář vkládat komentáře (viz v příkladu výše červená bublina vpravo).

Pokud chceme vytisknout seznam revizí, normálně přejdeme na záložku Soubor, vlevo vybereme Tisk a tam v místě, kde standardně je pod nadpisem Nastavení napsáno Tisknout všechny stránky, klikneme a vybereme namísto toho Seznam revizí.

snímek obrazovky

Vytištěný seznam revizí vypadá např. takto:

snímek obrazovky

Pracovník, který revize vypořádává, jednu po druhé myší vybírá a buď zvolí Přijmout (pak se revidovaný text stane napevno součástí dokumentu, už bez vyznačení) nebo Odmítnout (pak se text vrací do stavu před revizí).

snímek obrazovky

V komentářích bývají podněty nebo vysvětlivky – těmi se řídí, načež komentář odstraní ikonou Odstranit na záložce Revize.