Office – porovnávání souborů a vyhledávání duplicit

Porovnávání souborů nastupuje obvykle právě v případech, kdy nebyly prováděny revize. Máme tedy nějaký soubor původní a nějaký opravený, ale nevíme, co vše se v něm změnilo.

Praktický postup

Porovnávání si ukážeme opět ve Wordu. Použijeme záložku Revize, a vybereme ikonu Porovnat a v další volbě opět Porovnat.

snímek obrazovky

V dalším okně, které se nyní objeví, vyplníme především název staršího a upraveného dokumentu. Z ostatních voleb bude asi nejvhodnější vybrat Zobrazit změny v: Nový dokument (je většinou nejpřehlednější); ostatní volby obvykle je možno ponechat v základním nastavení.

snímek obrazovky

Po potvrzení OK se zobrazí dokument s revizemi, jehož část je vidět níže. V našem příkladu proti původnímu dokumentu přibyl obsah a jsou v něm červeně vyznačeny i další změny. Nový dokument se tedy chová tak, jakoby v něm po celou dobu byly zapnuty Revize podle předchozího typu.

snímek obrazovky

Poznámka:
Vyhledávání duplicit je ve Wordu obtížné, protože stupeň duplicity i velmi podobných částí textu je málokdy stoprocentní. Ve Wordu tak alespoň spoléháme na červené podbarvení, které automaticky vzniká u slov opakovaných po sobě:

snímek obrazovky

Naopak v Excelu, kde je duplicita jasně definována obsahem jednotlivých buněk, je možné duplicitní hodnoty (po označení oblasti, kde má být duplicita zakázána) hledat na záložce Domů pod Podmíněné formátování / Zdůraznit pravidla buněk / Duplicitní hodnoty:

snímek obrazovky

Výsledkem je následující zobrazení, kde se vše duplicitní varovně zabarvilo:

snímek obrazovky