Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení představuje výjimečný a mimořádný způsob rozvázání pracovního poměru. Stejně jako výpověď je okamžité zrušení jednostranným právním úkonem.

Na rozdíl od výpovědi ovšem v důsledku okamžitého zrušení pracovního poměru nedochází ke skončení pracovního poměru až po určité době. Již z názvu tohoto institutu vyplývá, že pracovní poměr končí ihned, tedy okamžikem doručení tohoto právního úkonu druhé straně.

Pokud by bylo v okamžitém zrušení pracovního poměru uvedeno pozdější datum, kdy má pracovní poměr skončit, nepřihlíželo by se k němu a pracovní poměr by navzdory tomuto vadnému ustanovení skončil v den, kdy bylo okamžité zrušení doručeno.